polski


URZĄDZENIA DO IZOLACJI (ODSPRZĘGANIA) WYBUCHU

W instalacjach przemysłowych często występuje wybuchowa koncentracja pyłu. W razie zaistnienia efektywnego źródła inicjacji nie można wykluczyć powstania wybuchu. W większości przypadków linia technologiczna stanowi zespół wielu urządzeń narażonych na ryzyko eksplozji, które są wzajemnie połączone, np. rurociągami, przenośnikami. itd.

KLAPA ZWROTNA PRZECIWWYBUCHOWA B-FLAP I

B-FLAP I jest urządzeniem mechanicznym służącym do izolacji (odsprzęgania) płomienia i ciśnienia wybuchu, pomiędzy poszczególnymi elementami ciągu technologicznego. B-FLAP I wraz z pozostałymi urządzeniami ochronnymi jest przeznaczone do pracy w środowisku, w którym występuje niebezpieczeństwo wybuchu.

Bariera HRD

Bariery HRD umożliwiają błyskawiczne wprowadzenie środka gaśniczego do rurociągów łączących poszczególne elementy instalacji przemysłowej. W przypadku wybuchu w rurociągu porusza się fala ciśnieniowa, za którą postępuje czoło płomienia. Powstanie tych zjawisk można śledzić za pomocą specjalnie zaprojektowanych czujników optycznych i ciśnieniowych.

ZASUWA SZYBKOZAMYKAJĄCA GATEX

Zasuwa służą do izolacji wybuchu pomiędzy poszczególnymi elementami ciągu produkcyjnego i całkowicie zamykają rurociąg, który łączy te elementy.

KOMIN PRZECIWWYBUCHOWY

W trakcie normalnej pracy instalacji komin tworzy część rurociągu transportowego – strumień przepływu zmienia kierunek i porusza się dalej. W przypadku stanu awaryjnego komin spełnia rolę ochronną, kierując rozprzestrzeniający się wybuch do strefy bezpiecznej.


Chcę pomóc z wyborem