Ta strona internetowa korzysta z plików cookies w celu poprawiania jakości świadczonych usług oraz personalizacji oferty dla klientów zgodnie z ochroną danych osobowych. Ustawienia cookies możesz sobie przystosować. Zamknij

Polityka jakości

Kierownictwo firmy RSBP spol. s r.o. ustaliło w celu wsparcia swoich strategicznych zamiarów i wypełnienia hasła „Jakościowe produkty i usługi są źródłem zadowolenia naszych klientów” następującą politykę jakości:

  1. Kierownictwo firmy opiera realizację polityki zapewnienia jakości, na zupełnej zgodzie z wymaganiami normy EN ISO 9000, na podstawie założeń ciągłego doskonalenia i skutecznego zarządzania wszystkimi procesami, mającymi wpływ na jakość usług, i nieustannym poprawianiu efektywności zarządzania jakością.
  2. Nieustanne zadowalanie wszystkich naszych klientów usługami w dziedzinie urządzeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych jest podstawą sukcesu w rywalizacji z konkurencją i decydującym założeniem trwałego podnoszenia poziomu firmy. Jego wynikiem jest wzrost dobrobytu firmy oraz tworzenie gwarancji socjalnych dla naszych pracowników.
  3. Zamiarem naszej firmy jest tworzenie i utrzymywanie dobrego imienia w stosunku do jakości, cen i terminów realizacji usług, co nam zapewni stabilną pozycję na rynku czeskim i pomoże utworzyć potencjalne warunki do świadczenia naszych usług na rynkach zagranicznych.
  4. W stosunkach handlowych z naszymi klientami skupiamy się na pozyskiwaniu informacji o ich potrzebach i za jakościowe uważamy tylko takie usługi, które spełniają wszystkie wymagania i potrzeby stanowione przez klientów, przez co zapewniamy podnoszenie poziomu satysfakcji naszych klientów.
  5. Duży wpływ na jakość usług świadczonych przez nas mają nasi dostawcy, dlatego rozwijamy z nimi współpracę polegającą na ustalaniu wzajemnych wymagań na jakość ich dostaw.
  6. Zapewnienie wysokiej jakości naszych usług jest pierwszorzędnym celem wszystkich pracowników naszej firmy. Wszyscy nasi pracownicy nieustannie poprawiają swój dobry stosunek do jakości, szybką reakcję na nowe wymagania w procesie poprawiania jakości oraz na usuwanie stwierdzonych braków.
  7. Kierownictwo firmy zapewnia wszystkim swoim pracownikom skuteczną pomoc w nauce, szkoleniach i treningach w celu osiągnięcia realizacji polityki jakości i zadowolenia pracowników.

Certyfikat ISO 9001