Ta strona internetowa korzysta z plików cookies w celu poprawiania jakości świadczonych usług oraz personalizacji oferty dla klientów zgodnie z ochroną danych osobowych. Ustawienia cookies możesz sobie przystosować. Zamknij

Bariera HRD - Urządzenie do izolacji wybuchu

Bariera HRD jest systemem aktywnym, który chroni przed rozprzestrzenianiem się wybuchu, umożliwiając błyskawiczne wprowadzenie środka gaśniczego do rurociągów łączących poszczególne elementy instalacji przemysłowej i tym samym powstrzymuje niepożądany wzrost ciśnienia. Bariera HRD nadaje się do izolowania wybuchu pyłów o klasie wybuchowości St 2, pyłów metali lekkich, gazów i mieszanin hybrydowych. Chronione odcinki technologii przemysłowych można monitorować za pomocą specjalnie zaprojektowanych czujników optycznych i ciśnieniowych. Jako układ detekcji można wykorzystać detektor DetEx i detektory optyczne LumEx 1 lub LumEx 4. Bariera HRD może być aktywowana także przez urządzenie do uwolnienia wybuchu VMP. W przypadku wykrycia początkowej fazy wybuchu czujniki wysyłają sygnał do centrali sterującej, która aktywuje elementy aktywne systemu HRD. Butle wyposażone w zawór szybkootwierający, błyskawicznie uwalniają środek gaśniczy do chronionego rurociągu, tworząc tym samym skuteczną barierę chroniącą instalację przed propagacją wybuchu. Bariera HRD jest odpowiednim uzupełnieniem systemu HRD do stłumienia wybuchu, który używany jest do ochrony zbiorników. Odpowiednia kombinacja tych dwu systemów efektywnie zapobiega powstawaniu poważnych szkód materialnych i chroni życie ludzi. Ten system jest certyfikowany według normy EN 15089.

 

Pobierz katalog

GDZIE JEST RYZYKO?

W trakcie transportu materiałów sypkich, w rurociągach łączących poszczególne elementy instalacji przemysłowej, może występować wiele źródeł inicjacji wybuchu (na przykład gorąca powierzchnia, energia tarcia, iskra spowodowana awarią urządzenia), które w połączeniu z przepływającym powietrzem wytwarzają atmosferę wybuchową. Podczas wybuchu w rurociągu w pierwszej kolejności rozchodzi się ciśnieniowa fala uderzeniowa a następnie płomień. Turbulencje powstające w rurociągach łączących poszczególne części instalacji przemysłowej mogą spowodować jeszcze bardziej niszczące w skutkach wybuchy wtórne.

ZALETY

 • błyskawiczna reakcja systemu od wykrycia do zgaszenia
 • bardzo krótka odległość instalacyjna
 • niezależne archiwizowanie danych rejestrowanych przez czujniki
 • różnorodność i wzajemna kompatybilność detektorów, centralek i butli HRD
 • do wykorzystania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • wysoka niezawodność systemu
 • rozwiązanie przeznaczone do technologii o podwyższonych standardach higienicznych (przemysł spożywczy, farmaceutyczny itp.)
 • możliwość instalacji w urządzeniach z różnymi stanami roboczymi (procesy wibracyjne, wysoka temperatura itp.)

OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WYBUCHU MIĘDZY

 • filtrami
 • zasobnikami
 • młynami
 • kruszarkami
 • separatorami
 • suszarniami
 • cyklonami
 • i innymi urządzeniami przemysłowymi

SCHEMAT WYKORZYSTANIA BARIERY HRD W KOMBINACJI Z BEZPŁOMIENIOWYM URZĄDZENIEM DO UWOLNIENIA WYBUCHU FLEX

Bariera HRD i Flex RSBP

SCHEMAT WYKORZYSTANIA BARIERY HRD W KOMBINACJI Z URZĄDZENIEM DO UWOLNIENIA WYBUCHU VMP

Bariera HRD i VMP RSBP

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY – SŁODOWNIA

Słodownie stanowią nieodłączny element przemysłu spożywczego. Badania, opracowane przez RSBP, wskażą Ci wszystkie obszary ryzyka i umożliwią wybór optymalnego typu systemu ochronnego. W sytuacji modelowej pokazaliśmy przykłady zastosowania barier HRD, które skutecznie zabezpieczają przed przeniesieniem się wybuchu, pomiędzy poszczególnymi fragmentami linii technologicznej.

Případová studie - sladovna RSBP

Instalacje referencyjne

Mają już Państwo to urządzenie, ale potrzebny jest jego serwis? Napiszcie Państwo do nas.

Dane identyfikacyjne
Informacje o projekcie
Specyfikacja produktu (pyłu)

Maksymalna wielkość jednego pliku, to 5 MB.
Maksymalna ilość wgrywanych plików, to 10.

Maksymalna wielkość jednego pliku, to 5 MB.
Maksymalna ilość wgrywanych plików, to 10.

Specyfikacja urządzenia

Maksymalna wielkość jednego pliku, to 5 MB.
Maksymalna ilość wgrywanych plików, to 10.

Pokaż/ukryj kwestionariusz do zapytania