Ta strona internetowa korzysta z plików cookies w celu poprawiania jakości świadczonych usług oraz personalizacji oferty dla klientów zgodnie z ochroną danych osobowych. Ustawienia cookies możesz sobie przystosować. Zamknij

FIREPRO – OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBRABIAREK

Chłodząca mgła olejowa, opary cieczy łatwopalnych lub łatwopalne odpady z procesu obróbki w kombinacji z iskrzeniem mogą prowadzić do gwałtownego zapłonu mieszanek łatwopalnych. Pożar, który następuje, powoduje na obrabiarkach poważne szkody materialne. Skuteczną ochroną przed dewastującymi skutkami pożaru jest jego stłumienie w zarodku, przez automatyczny systemem gaśniczy FIREPRO.

System FIREPRO został opracowany dla obrabiarek CNC takich, jak np. szlifierki współrzędnościowe, frezarki lub obrabiarki elektroiskrowe.

System FIREPRO do ochrony obrabiarek CNC jest zgodny z normą EN 19353.

 

Pobierz katalog (EN)

CNC stroj RSBP

 

DZIAŁANIE SYSTEMU

Obszar obróbki obrabiarki jest nieustannie monitorowany przez detektory optyczne oraz detektory termiczne. W przypadku wystąpienia pożaru centrala sterująca uruchomi alarm, automatycznie zatrzyma odpowiednie technologie i otworzy zawór butli ze środkiem gaśniczym. System uruchamia procedurę gaszenia w czasie kilku milisekund, gaszenie odbywa się wprost, w obszarze obróbki obrabiarki.

ZALETY

  • bardzo szybka reakcja systemu
  • połączenie z systemem nadrzędnym
  • automatyczna ochrona detektorów przed zabrudzeniem
  • wysoka skuteczność gaszenia oraz chłodzący skutek środka gaśniczego

POWODY POWSTAWANIA POŻARÓW W OBRABIARKACH CNC

  • łatwopalne media chłodzące i powstawanie łatwopalnej mieszanki
  • usterka w instalacji elektrycznej
  • tarcie i ciepło powstające podczas obróbki
  • uszkodzenie obrabiarki

INSTALACJE REFERENCYJNE

Mają już Państwo to urządzenie, ale potrzebny jest jego serwis? Napiszcie Państwo do nas.

Dane identyfikacyjne
Informacje o projekcie
Specyfikacja produktu oraz chłodziwa

Maksymalna wielkość jednego pliku, to 5 MB.
Maksymalna ilość wgrywanych plików, to 10.

Maksymalna wielkość jednego pliku, to 5 MB.
Maksymalna ilość wgrywanych plików, to 10.

Maksymalna wielkość jednego pliku, to 5 MB.
Maksymalna ilość wgrywanych plików, to 10.

Maksymalna wielkość jednego pliku, to 5 MB.
Maksymalna ilość wgrywanych plików, to 10.

Wymiary chronionego urządzenia
Specyfikacja urządzenia

Maksymalna wielkość jednego pliku, to 5 MB.
Maksymalna ilość wgrywanych plików, to 10.

Maksymalna wielkość jednego pliku, to 5 MB.
Maksymalna ilość wgrywanych plików, to 10.

Pokaż/ukryj kwestionariusz do zapytania