Ta strona internetowa korzysta z plików cookies w celu poprawiania jakości świadczonych usług oraz personalizacji oferty dla klientów zgodnie z ochroną danych osobowych. Ustawienia cookies możesz sobie przystosować. Zamknij

Przemysł farmaceutyczny i chemiczny

W przemyśle farmaceutycznym i chemicznym występują materiały sypkie o różnorodnych charakterystykach wybuchowych. W trakcie procesów technologicznych z materiałów sypkich dostają się do powietrza drobne cząsteczki stałe, które na skutek ruchu powietrza tworzą chmury mogące tworzyć atmosfery wybuchowe. Kontakt chmury pyłu z efektywnym źródłem inicjacji prowadzi do niebezpiecznego wybuchu.

W tych przemysłach przetwarzana jest szeroka gama materiałów o różnych poziomach wybuchowości i jeżeli opary palne zmieszają się z tym pyłem, utworzą atmosferę wybuchową, która może być zapalona przez wyładowanie elektrostatyczne, przegrzanie mechaniczne lub reakcję chemiczną. W przemyśle farmaceutycznym leki z reguły produkowane są na mniejszą skalę, ale ich wartość jest nieporównywalnie większa, niż w przypadku innych produktów przemysłowych.  

Przemysł farmaceutyczny RSBP

RYZYKA WYBUCHU W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM I CHEMICZNYM

W przemyśle farmaceutycznym i chemicznym występują w procesach produkcyjnych materiały sypkie pochodzenia organicznego. Z tych materiałów uwalniają do powietrza drobne cząsteczki stałe o różnorodnych charakterystykach wybuchowych. Wewnątrz i w otoczeniu urządzeń technologicznych tworzy delikatny pył zmieszany z powietrzem atmosferę wybuchową. Jeżeli w tym samym miejscu, choćby przypadkowo, pojawi się np. iskra mechaniczna, wyładowanie elektrostatyczne lub dojdzie do podwyższenia temperatury powierzchni w otoczeniu, prowadzić to będzie do nieuniknionego rezultatu – gwałtownego lokalnego wzrostu energii, który bezpośrednio stanie się przyczyną powstania eksplozji.

KOMBINACJA ELEMENTÓW WIODĄCYCH DO POWSTANIA ZAPŁONU I EKSPLOZJI

Do zapłonu i późniejszego spalania konieczne jest występowanie w tym samym miejscu i czasie:

  • substancji wchodzącej w reakcje egzotermiczne (np. cząsteczki pyłu produktów organicznych),
  • wystarczającej ilości tlenu (względnie ogólnie utleniacza),
  • skutecznego źródła zapłonu (efektywnego źródła inicjacji).
Wybuchowy pentagon RSBP

ZAPOBIEGANIE WYBUCHOM W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM JEST NIEZBĘDNE

Obecnie można już, z odpowiednim wyprzedzeniem, identyfikować technologicznie wszystkie zagrażające ryzyka. Obowiązująca dyrektywa ATEX 153 nakłada na użytkowników obowiązek stosowania odpowiednich środków profilaktycznych i ochronnych w celu ochrony ludzkiego życia oraz zapobiegania negatywnym skutkom eksplozji.

ZALETY OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ

  • podwyższenie bezpieczeństwa pracy oraz ochrona ludzkiego zdrowia i życia
  • ochrona majątku oraz kosztownych technologii
  • obniżenie ryzyka szkód i strat w produkcji
  • uniknięcie długotrwałych postojów, utrzymanie obecnych odbiorców oraz zachowanie stabilności ekonomicznej

ZWRACAJCIE SIĘ ZE SWOIMI POTRZEBAMI DO SPECJALISTÓW

Nie wiedzą Państwo, czy problematyka ochrony przeciwwybuchowej dotyczy także waszego zakładu? Szukacie konkretnego rozwiązania? Zwracajcie się do nas, jako specjalisty i producenta, który codziennie skutecznie poświęca się badaniom i rozwojowi, w tej dziedzinie.