Ta strona internetowa korzysta z plików cookies w celu poprawiania jakości świadczonych usług oraz personalizacji oferty dla klientów zgodnie z ochroną danych osobowych. Ustawienia cookies możesz sobie przystosować. Zamknij

ELEVEX – Ochrona przed wybuchem przenośników

ELEVEX jest certyfikowanym rozwiązaniem ochrony przeciwwybuchowej przenośników poziomych i pionowych. System ELEVEX redukuje ciśnienie wybuchu do ekstremalnie niskiej wartości. Zastosowanie systemu ELEVEX nie wyklucza powstania wybuchu w elewatorze lub innym podobnym systemie transportowym, ale skutecznie minimalizuje jego niepożądane skutki. System ten jest wyjątkowy w różnorodności jego zastosowania, może być zaprojektowany dla przenośników we wnętrzu budynków tak samo, jak dla tych, umieszczonych na zewnątrz. Można go aplikować do istniejących już instalacji, unikając tym samym czasowo i ekonomicznie kosztownych przeróbek. System ELEVEX jest certyfikowany według normy CEN/TR 16829.

Pobierz katalog

GDZIE JEST RYZYKO?

Zakres czynników powodujących powstanie wybuchu w przenośniku kubełkowym lub innym urządzeniu transportu pionowego, jest dosyć szeroki, a ryzyko powstania wybuchu w trakcie normalnego ruchu jest znaczące. W takim przypadku powstają szkody nie tylko na urządzeniach, ale także na zdrowiu ludzkim – związane są z tym nie tylko wysokie koszty naprawy lub wymiany takiego przenośnika, ale także dodatkowe koszty związane ze zupełnym zatrzymaniem produkcji lub bardziej złożoną manipulacją z transportowanym materiałem w czasie, kiedy przenośnik nie działa.

ZALETY

 • certyfikowany system ochronny
 • nieskomplikowany montaż także na pracujących już przenośnikach
 • nadaje się także do wysokich przenośników
 • duże możliwości przystosowania systemu

PRZEZNACZONE DO

 • przenośników kubełkowych/czerpakowych
 • przenośników poziomych
 • przenośników zgarniakowych łańcuchowych/redlerów

WARIANTY SYSTEMU ELEVEX

SYSTEM ELEVEX - STŁUMIENIE WYBUCHU

System tłumienia wybuchu jest najczęściej spotykanym rozwiązaniem ochrony przenośnika.

 Elevex - potlačení výbuchu RSBP

KOMPONENTY

 • detektor wybuchu
 • bariery HRD służące do odsprzęgania wybuchu na wlocie i wylocie przenośnika i ewentualnie na jego rękawach podłączonych do technologii
 • HRD system do stłumienia wybuchu w stopie i głowicy przenośnika

ZALETY

 • redukcja ciśnienia wybuchu do ekstremalnie niskich wartości – wybuch nie doprowadzi do destrukcji urządzenia przenośnikowego i towarzyszących mu technologii
 • skuteczny i bezpieczny sposób ochrony przenośników umieszczonych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków

SYSTEM ELEVEX - UWOLNIENIE WYBUCHU

Przy odciążeniu wybuchu zakłada się, że ciśnienie i płomień wybuchu, zostaną uwolnione przez otwór dekompresyjny do przestrzeni bezpiecznej.

  Elevex - odlehčení výbuchu RSBP

KOMPONENTY

 • detektor wybuchu
 • bariery HRD służące do odsprzęgania wybuchu na wlocie i wylocie przenośnika i ewentualnie na jego rękawach podłączonych do technologii
 • uwolnienie wybuchu za pomocą specjalnie opracowanych membran dekompresyjnych

ZALETY

 • błyskawiczne obniżenie ciśnienia wybuchu
 • efektywne i ekonomiczne rozwiązanie ochrony przeciwwybuchowej, niskie koszty i prosta instalacja
 • opcjonalne czujniki otwarcia membran oraz izolacja termiczna
 • nadaje się do podnośników zlokalizowanych poza budynkiem
 • w razie powstania eksplozji skutecznie ochroni, eliminując konsekwencje ewentualnych zniszczeń istniejących i zainstalowanych już urządzeń technologicznych

SYSTEM ELEVEX - BEZPŁOMIENIOWE UWOLNIENIE WYBUCHU

Do bezpłomieniowego uwolnienia wybuchu wykorzystano urządzenie FLEX, które redukuje ciśnienie wybuchu, tłumi płomień i obniża temperaturę spalin.

 Elevex - bezplamenné odlehčení výbuchu RSBP

KOMPONENTY

 • detektor wybuchu
 • bariery HRD służące do odsprzęgania wybuchu na wlocie i wylocie przenośnika i ewentualnie na jego rękawach podłączonych do technologii
 • bezpłomieniowe uwolnienie wybuchu urządzeniem FLEX

ZALETY

 • skuteczne stłumienie płomienia i schłodzenie produktów wybuchu, umożliwiające wyznaczenie bezpiecznej strefy dla poruszania się pracowników obsługi, technologii oraz budynków
 • efektywne ograniczenie emisji pyłu
 • wysoka sprawność i niezawodność systemu
 • prosty montaż i bezobsługowa eksploatacja
 • eliminacja wysokich kosztów adaptacji budowlanych
 • w razie powstania wybuchu skutecznie ochroni, eliminując konsekwencje ewentualnych zniszczeń istniejących i zainstalowanych już urządzeń technologicznych

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY – SŁODOWNIA

Słodownie stanowią nieodłączny element przemysłu spożywczego. Badania, opracowane przez RSBP, wskażą Ci wszystkie obszary ryzyka i umożliwią wybór optymalnego typu systemu ochronnego. W sytuacji modelowej pokazaliśmy przykłady zastosowania certyfikowanego systemu ELEVEX, dedykowanego do ochrony podnośników kubełkowych.

Případová studie - sladovna RSBP

 

INSTALACJE REFERENCYJNE

Mają już Państwo to urządzenie, ale potrzebny jest jego serwis? Napiszcie Państwo do nas.

Dane identyfikacyjne
Informacje o projekcie
Specyfikacja produktu (pyłu)

Maksymalna wielkość jednego pliku, to 5 MB.
Maksymalna ilość wgrywanych plików, to 10.

Maksymalna wielkość jednego pliku, to 5 MB.
Maksymalna ilość wgrywanych plików, to 10.

Wymiary chronionego urządzenia
Specyfikacja urządzenia

Maksymalna wielkość jednego pliku, to 5 MB.
Maksymalna ilość wgrywanych plików, to 10.

Pokaż/ukryj kwestionariusz do zapytania