Ta strona internetowa korzysta z plików cookies w celu poprawiania jakości świadczonych usług oraz personalizacji oferty dla klientów zgodnie z ochroną danych osobowych. Ustawienia cookies możesz sobie przystosować. Zamknij

Usługi dla klientów

W celu minimalizacji ryzyka związanego z wybuchem lub pożarem oferujemy w ramach naszej działalności szerokie spektrum usług.

Poza kompleksową ochroną przeciwwybuchową i przeciwpożarową, na którą składa się ogół czynności od projektu, do serwisu zainstalowanych urządzeń, oferujemy także analizę ryzyka, opracowanie dokumentacji, a także specjalistyczne seminaria na różne tematy z zakresu ochrony przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej.

W firmie RSBP dbamy o utrzymywanie dobrych kontaktów z klientami. Interesuje nas, czy w Państwa zakładach produkcyjnych wszystko działa w porządku. W przypadku pytań lub zlecenia wykonania przeglądu serwisowego, zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w każdej chwili.

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, mogą nas Państwo odwiedzić nasze stoiska w trakcie specjalistycznych targów branżowych na całym świecie lub przyjechać do nas i zobaczyć nasz showroom.

 

GDZIE MOŻNA SIĘ SPOTKAĆ Z RYZYKIEM WYBUCHU?

Pierwotnym źródłem występowania ryzyka wybuchu w zakładach przemysłowych (procesach i technologiach) są materiały i substancje, występujące w procesach technologicznych. Większość pyłowych substancji organicznych posiada zdolność do utworzenia, w pewnych, specyficznych warunkach, niebezpiecznej atmosfery wybuchowej. Poniżej prezentujemy przykłady typowych technologii, które wymagają analizy ryzyka związanego z wybuchem oraz zastosowania odpowiednich rozwiązań.

TYPOWE TECHNOLOGIE Z POTENCJALNYM RYZYKIEM WYSTĄPIENIA ATMOSFERY WYBUCHOWEJ

 • systemy transportu pneumatycznego materiałów sypkich (rurociągi pneumatyczne)
 • systemy transportu mechanicznego materiałów sypkich (kubełkowe/czerpakowe, zgarniakowe łańcuchowe / redlery, śrubowe i inne)
 • procesy wykończenia powierzchni (lakierowanie, śrutowanie, powlekanie i inne)
 • systemy aspiracyjne/zasysające (cyklony, jednostki filtracyjne, systemy przemysłowego odkurzania i odpylania i inne)
 • systemy magazynowania i podawania materiałów sypkich (silosy, zasobniki, wagi, mieszalniku i inne)
 • systemy mechanicznego podziału materiałów (młyny, kruszarki, sortowniki i inne)
 • oraz inne, w których może wystąpić pył wybuchowy unoszony przez powietrze (utleniacz)

Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego jest integralną częścią utrzymania systemu BHP na stanowisku pracy. Podstawowe obowiązki w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego nakłada podmiotom dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1999/92/EC (aktualnie znana również jako ATEX 153).

Na podstawie tej dyrektywy pracodawcy są zobowiązani opracować i stosować “dokument zabezpieczenia przed wybuchem – DZPW“. Podstawowymi elementami DZPW są: analiza ryzyka wybuchu, ocena urządzeń lub technologii oraz ich podział na strefy z punktu widzenia ryzyka wybuchu, specyfikacja wymagań dotyczących systemów ochronnych do zapobiegania wybuchom, w miejscach, w których wyniki wykonanej analizy wykazały potrzebę ich zastosowania.

Kluczowym czynnikiem dla każdego procesu analizy ryzyk jest znajomość podstawowych parametrów wybuchowości PPW materiałów występujących w analizowanym procesie. W ramach zapewnienia klientom kompleksowych usług jesteśmy w stanie określić w naszym akredytowanym laboratorium badawczym szeroki zakres charakterystyk fizycznych, takich jak:

 • minimalna temperatura zapłonu warstwy pyłu / MIT dl
 • minimalna temperatura zapłonu wzburzonego pyłu / MIT dc
 • minimalna energia zapłonu / MIE
 • dolna granica wybuchowości / LEL
 • maksymalne ciśnienie wybuchowe / pmax
 • maksymalna szybkość wzrostu ciśnienia wybuchowego / (dp/dt)max
 • stała KSt (klasyfikacja klasy wybuchowości St 1-3)

To, że w firmie RSBP podchodzimy do zleceń kompleksowo, zaczynając od projektu, poprzez dostawy materiałów, montaż, na uruchomieniu urządzeń i przeszkoleniu personelu obsługi kończąc, już Państwo wiecie. Do Waszej dyspozycji pozostaje również w pełni wykwalifikowany personel techniczny, dostępny przez 24 godz. na dobę, przez 7 dni w tygodniu, który jest przygotowany do rozwiązania Państwa problemów.

Zarówno w przypadku konieczności wykonania regularnego przeglądu serwisowego czy nagłej interwencji serwisowej po aktywacji systemu wskutek wybuchu lub pożaru, nasi technicy serwisowi są w stanie reagować natychmiast na Państwa żądania także w czasie do 24 godzin.

Wykonujemy przeglądy serwisowe wszystkich urządzeń instalowanych przez naszą firmę: urządzeń do stłumienia lub odsprzęgania wybuchu, ochrony przeciwpożarowej kabin lakierniczych lub innych. Kompletne portfolio znajdą Państwo w oddziałach ochrony przeciwwybuchowej oraz przeciwpożarowej.

Nasi technicy są dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa pracy na wysokościach i posiadają świadectwa zdrowotne, wymagane do pracy w zakładach spożywczych. Zapraszamy Państwa do współpracy wyłącznie z naszymi ekspertami w swojej dziedzinie. Jesteśmy tutaj by zapewnić Państwu bezpieczeństwo procesu produkcji!

JAKIE RODZAJE PRZEGLĄDÓW SERWISOWYCH OFERUJEMY?

 • regularne przeglądy serwisowe według aktualnych przepisów prawnych
 • naprawy zainstalowanych systemów
 • dostawy części zamiennych
 • nowe, kompletne realizacje w przypadku poszerzania produkcji

JAK PRZEBIEGA PROCES SERWISOWY?

 • kontakt z Państwa lub naszej strony - pilnujemy terminów regularnego utrzymania i konserwacji za Was
 • oferta cenowa i jej obustronna akceptacja
 • uzgodnienie z menedżerem serwisu terminu wykonania serwisu
 • bezpośredni kontakt technika, który będzie przeprowadzał prace serwisowe
 • wykonanie prac serwisowych i ponowne uruchomienie systemu
 • kontrola sprawności systemu
 • przekazanie wykonanej pracy, protokół zdawczo-odbiorczy i wystawienie faktury

KTÓRE CZĘŚCI SYSTEMU PODLEGAJĄ KONTROLI SERWISOWEJ?

 • centrale sterujące oraz ich poszczególne stany włącznie z ich przetestowaniem
 • systemy detekcji włącznie ze złączami
 • butle gaśnicze, dysze i uszczelki/uszczelnienia
 • membrany przeciwwybuchowe i czujniki otwarcia
 • armatury ciśnieniowe / osprzęt ciśnieniowy, manometry i zawory
 • B-FLAP I – klapa zwrotna oraz jej wyczyszczenie i sprawdzenie
 • FLEX – wymiana sita, ewentualnie membrany

POTRZEBNY JEST PAŃSTWU SERWIS? PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA PONIŻEJ, SKONTAKTUJEMY SIĘ Z PAŃSTWEM!

Dane identyfikacyjne

REJESTRACJA NA SEMINARIUM DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ

W praktyce przemysłowej bardzo często możemy się spotkać z procesami, w których występuje realne ryzyko wybuchu. W większości przypadków wystarczy mała iskra w zapylonym środowisku, a skutki mogą być nieobliczalne. Zapraszamy Państwa na specjalistyczne seminarium w zakresie zapobiegania ryzyku wybuchu i pożaru w zakładach przemysłowych oraz ich ochrony za pomocą najnowocześniejszych technologii naszej firmy. Specjalistycznym wykładom zawsze towarzyszą praktyczne pokazy wybuchu i program towarzyszący. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego jako wiążącego zgłoszenia, w którym wybierzecie najdogodniejszy dla Państwa termin i temat seminarium.

Wskazówki dotyczące organizacji seminarium znajdą Państwo tutaj:

Warunki ogólne

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Terminy seminariów i szkoleń dotyczących ochrony przeciwwybuchowej będą ogłoszone później. Seminaria w tej mutacji językowe odbywają się na zamówienie.