Ta strona internetowa korzysta z plików cookies w celu poprawiania jakości świadczonych usług oraz personalizacji oferty dla klientów zgodnie z ochroną danych osobowych. Ustawienia cookies możesz sobie przystosować. Zamknij

Ochrona przeciwwybuchowa

Wybuch w produkcji przemysłowej nie jest zjawiskiem niezwykłym, nawet w dzisiejszych, nowoczesnych czasach wybuch może ranić i zabijać. W ostatnich dziesięcioleciach doszło na świecie do wielu eksplozji, które spowodowały obrażenia fizyczne, śmierć oraz niemałe straty materialne. Przyczyną wybuchów były zapalenie się gazów, oparów oraz pyłów palnych. Tragicznym skutkom, w wielu przypadkach można było skutecznie zapobiec, przez zastosowanie wysokiej jakości urządzeń ochrony przeciwwybuchowej.

Ryzyko wybuchu istnieje wszędzie, gdzie w tym samym miejscu i czasie występują wszystkie warunki, które są konieczne do zapłonu i spalania. Dotyczy to zwłaszcza transportu pneumatycznego materiałów, pionowych i poziomych przenośników kubełkowych, urządzeń do odpylania i odkurzania, filtrów, suszarni, urządzeń do magazynowania materiałów sypkich (silosy, zasobniki), młynów, kruszarek, urządzeń do obrabiania, cięcia lub piaskowania materiałów wyprodukowanych ze stopów metali lekkich (aluminium, magnez itp.).

Zazwyczaj nie da się całkowicie wyeliminować ryzyka wybuchu, niemniej jednak, można zapobiec tragicznym skutkom wybuchu.

Wybuchowy pentagon RSBP

PODSTAWOWE PRZCZYNY WYBUCHU PYŁU

Do wybuchu dochodzi, gdy skumulowany pył, z koncentracją w granicach wybuchowości, w obecności utleniacza (np. tlenu), w danym miejscu i czasie ma kontakt z efektywnym źródłem inicjacji. Wybuch charakteryzuje się gwałtownym wytworzeniem dużej ilości energii, spalin oraz ogromnym wzrostem ciśnienia. Zjawiska te prowadzą do powstania ciśnieniowej fali uderzeniowej i w wielu przypadkach, do zniszczenia urządzeń technologicznych, przerwania produkcji i do równie istotnych obrażeń fizycznych, a nawet śmierci pracowników. Warunki wybuchu pokazuje przejrzyście pentagon wybuchu.

WYBUCH ZAGRAŻA WIĘKSZOŚCI ZAKŁADÓW PRZAMYSŁOWYCH

Pył powstający z materiałów organicznych i większości materiałów syntetycznych oraz metali jest palny i może eksplodować. Ryzyko wybuchu dotyczy więc wszystkich zakładów przemysłowych, które przerabiają te materiały, ewentualnie z nimi manipulują.

Do ryzykownych gałęzi przemysłu należą zwłaszcza przemysł energetycznyrolniczy i spożywczychemicznydrzewny i papierniczy. Ryzyko wybuchu istnieje także w obrabiarkach do metali oraz podczas aplikacji farb proszkowych.

 

Wybuchowy pentagon RSBP

Niestety w praktyce bardzo rzadko można zapobiec tworzeniu się atmosfery wybuchowej lub wyeliminować występowanie efektywnego źródła inicjacji. Dlatego, najczęściej stosowanymi środkami w zakresie ochrony przeciwwybuchowej, są środki ograniczające skutki wybuchu, do których zaliczają się: urządzenia do uwolnienia, stłumienia i ograniczenia rozprzestrzeniania się wybuchu.

UWOLNIENIE WYBUCHU

Do ochrony przed skutkami wybuchu wykorzystywane są urządzenia do uwolnienia wybuchu. Jeżeli v urządzeniu technologicznym dojdzie do eksplozji i ciśnienie tego wybuchu przekroczy wartość maksymalną, otwór dekompresyjny membrany przeciwwybuchowej zostaje otwarty, a ciśnienie w urządzeniu obniża się do bezpiecznego poziomu. Dzięki temu, wybuch nie doprowadzi do zniszczenia urządzenia technologicznego. Najbardziej rozpowszechnionymi urządzeniami ochronnymi tego typu są: urządzenia do uwolnienia wybuchu VENT PRO oraz urządzenia do bezpłomieniowego uwolnienia wybuchu FLEX.

STŁUMIENIE WYBUCHU

Kolejnym sposobem ochrony przed wybuchem jest zastosowanie systemu stłumienia wybuchu. System HRD rejestruje początkową fazę wybuchu i w czasie mierzonym w milisekundach, aplikuje środek gaśniczy do wnętrza chronionego urządzenia, tłumiąc wybuch w jego początkowej fazie. System obniża ciśnienie wybuchu wewnątrz urządzenia do poziomu, przy którym urządzeniu nie zagraża zniszczenie.

OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WYBUCHU

Systemami chroniącymi przed rozprzestrzenianiem się wybuchu do powiązanych części ciągu technologicznego, są systemy ograniczające rozprzestrzenianie się wybuchu. Wykorzystuje się urządzenia bierne (np. klapa zwrotna przeciwwybuchowa B-FLAP I PRO) lub aktywne (np zasuwa szybkozamykająca GatEx i bariera HRD).

SYSTEM ELEVEX

ELEVEX jest certyfikowanym rozwiązaniem ochrony przeciwwybuchowej przenośników poziomych i pionowych. System ELEVEX redukuje ciśnienie wybuchu do ekstremalnie niskiej wartości – można go wykorzystać także w Państwa istniejących liniach technologicznych, które zostaną ochronione, bez ryzyka wystąpienia uszkodzeń mechanicznych. Zastosowanie systemu ELEVEX nie wyklucza powstania wybuchu w elewatorze lub innym podobnym systemie transportowym, ale skutecznie minimalizuje jego niepożądane skutki.

KOMPLEKSOWA OCHRONA PRZECIWWYBUCHOWA

Żeby osiągnąć maksymalną efektywność ochrony przeciwwybuchowej, warto połączyć poszczególne rodzaje rozwiązań konstrukcyjnych. Jest to zalecane zwłaszcza w strefach o znacznie podwyższonym ryzyku wybuchu, w których zagraża duże niebezpieczeństwo zniszczenia technologii, obrażeń fizycznych lub śmierci.

Chcecie się Państwo dowiedzieć więcej o ryzyku wybuchu lub uzyskać informacje o sposobach i możliwościach ochrony przed eksplozją? Napiszcie Państwo do nas.

Formularz kontaktowy