Ta strona internetowa korzysta z plików cookies w celu poprawiania jakości świadczonych usług oraz personalizacji oferty dla klientów zgodnie z ochroną danych osobowych. Ustawienia cookies możesz sobie przystosować. Zamknij

FIREPRO – OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA INNYCH URZĄDZEŃ

W środowisku przemysłowym napotykamy często szereg różnych urządzeń maszynowych, które pracują z materiałami łatwopalnymi. W żadnym z tych urządzeń z reguły nie można wykluczyć powstania inicjacji i tym samym wystąpienia pożaru. Nawet małe i niepozorne źródło inicjacji może spowodować gwałtowny pożar w urządzeniu technologicznym i tym samym zagrozić zdrowiu lub nawet życiu pracowników oraz spowodować poważne szkody materialne.

Automatyczny system gaszenia FIREPRO jest odpowiednim rozwiązaniem ochronnym dla urządzeń technologicznych, takich jak np. mieszalniki, suszarnie, młyny lub kruszarki. Nasz system FIREPRO przeznaczony do ochrony tych urządzeń maszynowych jest zgodny z normą EN ISO 19353.

Pobierz katalog (EN)

 

FirePro - požární ochrana RSBP

DZIAŁANIE SYSTEMU

System FIREPRO dostarczany przez naszą firmę jest skutecznym narzędziem do gaszenia urządzeń maszynowych, przez co minimalizuje możliwość powstawania obrażeń fizycznych i szkód materialnych, spowodowanych pożarami. System pracuje w oparciu o stały monitoring chronionej przestrzeni, z wykorzystaniem czułych detektorów, wykrywających specyficzne symptomy powstania pożaru. W momencie powstania pożaru detektor przekazuje sygnał do centrali sterującej, która błyskawicznie uruchamia proces gaszenia. Środek gaśniczy, za pomocą specjalnych dysz, jest równomiernie rozprowadzany w całej chronionej przestrzeni. System jest bardzo skuteczny w gaszeniu pożarów urządzeń maszynowych.

ZALETY

  • bardzo szybka reakcja systemu
  • automatyczna ochrona detektorów przed zabrudzeniem
  • wysoka skuteczność gaszenia oraz chłodzący skutek środka gaśniczego
  • specjalnie opracowane dysze dla różnych rodzajów środków gaśniczych

RYZYKO POŻARU W URZĄDZENIACH MASZYNOWYCH

  • tarcie i wzrost temperatury, samozapłon
  • ciepło, które jest wynikiem przeciążenia maszyny
  • przedostanie się źródła inicjacji do maszyny
  • usterka w instalacji elektrycznej

INSTALACJE REFERENCYJNE

Mają już Państwo to urządzenie, ale potrzebny jest jego serwis? Napiszcie Państwo do nas.

Formularz kontaktowy