Ta strona internetowa korzysta z plików cookies w celu poprawiania jakości świadczonych usług oraz personalizacji oferty dla klientów zgodnie z ochroną danych osobowych. Ustawienia cookies możesz sobie przystosować. Zamknij

Przemysł spożywczy i rolniczy

W przemyśle spożywczym przetwarzane są materiały sypkie, jakimi są np. mąka, cukier, kawa, herbata, ryż, zboża, mieszanki paszowe, przyprawy, mleko w proszku, skrobia, słód itp., które posiadają specyficzne charakterystyki wybuchowości.

W procesach technologicznych z materiałów sypkich dostają się do powietrza drobne cząsteczki stałe. Ruch powietrza powoduje wirowanie tych cząsteczek, na skutek czego osiągają one poziom koncentracji wybuchowej. Kontakt chmury pyłu z efektywnym źródłem inicjacji prowadzi do niebezpiecznego wybuchu, który może spowodować nieobliczalne zniszczenia technologii produkcyjnych, ale przede wszystkim zagrozić zdrowiu i życiu pracowników. Zwłaszcza w zamkniętej przestrzeni ryzyko wybuchu potęguje się.

Firma RSBP oferuje kompleksową ochronę przeciwwybuchową, która chroni przed niszczącymi skutkami wybuchu, w procesach związanych z przetwarzaniem materiałów sypkich.

Przemysł spożywczy RSBP

 

RYZYKA WYBUCHU W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM I ROLNICZYM

W przemyśle spożywczym i przetwórczym występują w procesach produkcyjnych materiały sypkie, głównie pochodzenia organicznego. Z tych materiałów uwalniają do powietrza drobne cząsteczki stałe, o różnorodnych charakterystykach wybuchowości, cząsteczki te, zmieszane w chmurze z powietrzem mogą tworzyć koncentracje wybuchowe. Jeżeli w tym samym miejscu, choćby przypadkowo, pojawi się np. iskra mechaniczna, wyładowanie elektrostatyczne lub dojdzie do podwyższenia temperatury powierzchni w otoczeniu, prowadzić to będzie do nieuniknionego rezultatu – gwałtownego lokalnego wzrostu energii, który bezpośrednio stanie się przyczyną powstania eksplozji.

KOMBINACJA ELEMENTÓW WIODĄCYCH DO POWSTANIA ZAPŁONU I EKSPLOZJI

Do zapłonu i późniejszego spalania konieczne jest występowanie w tym samym miejscu i czasie:

  • substancji wchodzącej w reakcje egzotermiczne (np. cząsteczki pyłu produktów organicznych),
  • wystarczającej ilości tlenu (względnie ogólnie utleniacza),
  • skutecznego źródła zapłonu (efektywnego źródła inicjacji).


Wybuchowy pentagon RSBP

LEKCEWAŻENIE OCHRONY PRZED WYBUCHEM JEST NIEOPŁACALNE

Wiedzą o tym, np. w amerykańskim stanie Georgia, gdzie doszło do tragicznej w skutkach eksplozji w fabryce cukru Imperial Sugar. Ochrona przeciwwybuchowa w tej fabryce była zlekceważona, między innymi dlatego, że od przeszło 150 lat pracowano tam z takim samym surowcem i “w tym okresie przecież nie doszło do żadnego wybuchu”. Niestety doszło do wybuchu, który spowodował mnóstwo eksplozji wtórnych.

ZAPOBIEGANIE WYBUCHOM W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM JEST NIEZBĘDNE

Obecnie można już, z odpowiednim wyprzedzeniem, identyfikować technologicznie wszystkie zagrażające ryzyka. Obowiązująca dyrektywa ATEX 153 nakłada na użytkowników obowiązek stosowania odpowiednich środków profilaktycznych i ochronnych w celu ochrony ludzkiego życia oraz zapobiegania negatywnym skutkom eksplozji.

ZALETY OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ

  • podwyższenie bezpieczeństwa pracy oraz ochrona ludzkiego zdrowia i życia
  • ochrona majątku oraz kosztownych technologii
  • obniżenie ryzyka szkód i strat w produkcji
  • uniknięcie długotrwałych postojów, utrzymanie obecnych odbiorców oraz zachowanie stabilności ekonomicznej

ZWRACAJCIE SIĘ ZE SWOIMI POTRZEBAMI DO SPECJALISTÓW, PROSIMY O KONTAKT Z NAMI

Nie wiedzą Państwo, czy problematyka ochrony przeciwwybuchowej dotyczy także waszego zakładu? Szukacie konkretnego rozwiązania? Zwracajcie się do nas, jako specjalisty i producenta, który codziennie poświęca się tej dziedzinie.

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY – SŁODOWNIA

Duży popyt na słód spożywczy spowodował, że w chwili obecnej, słodownie stały się półautomatycznymi zakładami produkcyjnymi, dostarczającymi słód do wielu browarów. Występowanie pyłu jęczmiennego nieustannie stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Celem firmy RSBP jest zabezpieczenie procesu technologicznego i ochrona pracowników, poprzez zastosowanie efektywnych i ekonomicznych finansowo rozwiązań technicznych. Jaki typ systemu ochronnego wybraliśmy dla słodowni? Dowiesz się tego na podstawie poniższego przykładu modelowego.

Ochrana sladovny RSBP