Ta strona internetowa korzysta z plików cookies w celu poprawiania jakości świadczonych usług oraz personalizacji oferty dla klientów zgodnie z ochroną danych osobowych. Ustawienia cookies możesz sobie przystosować. Zamknij

HRD system - urządzenie do stłumienia wybuchu

HRD system, to certyfikowany, aktywny system do stłumienia wybuchu. Bardzo czułe czujniki potrafią w czasie jednostek milisekund zidentyfikować powstający wybuch. System następnie otwiera zawory butli HRD, ciśnienie środka gaśniczego powoduje wysunięcie specjalnych dysz teleskopowych, które zapewnią efektywne rozprowadzenie środka gaśniczego, w całej chronionej przestrzeni urządzenia. Zastosowanie systemu HRD pozwala na utrzymanie pod kontrolą wzrostu ciśnienia wybuchowego, poniżej granicy wytrzymałości ciśnieniowej urządzenia, chroniąc je tym samym przed zniszczeniem. Aby ochronić całą technologię, należy system HRD uzupełnić o barierę HRD, która chroni przed rozprzestrzenianiem się wybuchu do sąsiednich fragmentów instalacji. System HRD produkcji RSBP jest certyfikowany według normy EN 14373.

System tłumienia wybuchu - System HRD firmy RSBP ma obecnie status FM Approved wg Approval Standard 5700.

Pobierz katalog

GDZIE JEST RYZYKO?

W technologiach przemysłowych, w których występuje ryzyko powstania wybuchu pyłu, gazu, cieczy palnych oraz ich mieszanek, a przede wszystkim w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, w których ze względu na wysokie standardy higieniczne nie można użyć klasycznego lub bezpłomieniowego urządzenia do uwolnienia wybuchu. Zdrowie i życie pracowników zagrożone jest w miejscach ze wzmożonym ruchem osób wokół technologii produkcyjnej.

VÝHODY

 • błyskawiczna reakcja systemu
 • wysoka niezawodność
 • do wykorzystania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • rozwiązanie przeznaczone do toksycznych lub w inny sposób niebezpiecznych materiałów
 • niezależne archiwizowanie danych rejestrowanych przez czujniki
 • zmienność wykorzystania części/składników systemu, szybka i prosta wymiana po ich zadziałaniu
 • prosta manipulacja i transport
 • użycie z pyłami klasy St 3, pyłami metali lekkich, mieszanin hybrydowych i gazów
 • do wykorzystania dla pyłu włącznie z pyłem metali lekkich, mieszanek hybrydowych oraz gazów
 • rozwiązanie przeznaczone do wykorzystania w technologiach o podwyższonych standardach higienicznych (przemysł spożywczy, farmaceutyczny itp.)
 • możliwość instalacji w urządzeniach z różnymi stanami roboczymi (procesy wibracyjne, wysoka temperatura itp.)

PRZEZNACZONE DO

 • filtrów oraz jednostek filtracyjnych
 • przemysłowych odkurzaczy
 • silosów
 • młynów
 • suszarni
 • cyklonów
 • przenośników
 • zasobników materiałów sypkich
 • elewatorów
 • mieszarek
 • kruszarek
 • i innych urządzeń przemysłowych

CZĘŚCI SYSTEMU HRD

CZUJNIK WYBUCHU

DetEx RSBP

Czujniki ciśnieniowe nieustannie monitorują warunki robocze systemu i są zdolne natychmiast zidentyfikować pierwotną fazę wybuchu. Informacje te wysyłają błyskawicznie do centrali sterującej. Zaletą jest bardzo krótki czas reakcji (rzędu milisekund) oraz szeroka skala zastosowań.

CENTRALA STERUJĄCA CONEX

ConEx RSBP

Dwu- lub wielostrefowa centrala sterująca jest kluczową częścią całego systemu. Ocenia i archiwizuje dane przesyłane z czujników, wysyła sygnał powodujący aplikację środka gaśniczego do chronionej przestrzeni i udostępnia dane systemom nadrzędnym. Dla personelu obsługi jest ona interfejsem użytkownika.

BUTLE HRD

HRD akční členy RSBP

Specjalne butle HRD, wyposażone w zawory szybkootwierające oraz inne akcesoria, zawierają środek gaśniczy pod stałym ciśnieniem. W przypadku wykrycia wybuchu umożliwiają natychmiastowe i efektywne uwolnienie środka gaśniczego do chronionego urządzenia. Zaletą jest różnorodność dostępnych pojemności butli HRD (8, 20 lub 50 litrów), szybkie i efektowne stłumienie wybuchu w jego fazie początkowej.

Detektory

DETEX – DETEKTOR CIŚNIENIA

 • niezależny zapis danych
 • pamięć wewnętrzna
 • wersja specjalna dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego
 • jedno lub dwugłowicowy czujnik pomiarowy
 • dostępne adaptery do wysokich temperatur i instalacji wibrujących

LUMEX 1 – DETEKTOR OPTYCZNY

 • detektor podczerwieni do wykrywania płomieni i iskier
 • bardzo krótki czas reakcji
 • szerokie pole widzenia

LUMEX 4 - DETEKTOR OPTYCZNY

 • detektor podczerwieni do wykrywania płomieni i iskier
 • bardzo krótki czas reakcji
 • nadaje się do wykrywania płomieni par acetonowych
 • możliwość użycia w wysokich temperaturach
 • jedno lub dwugłowicowy czujnik płomienia

WATER SHOT

Opracowany specjalnie dla technologii, w których aplikacja proszku gaśniczego do stłumienia wybuchu nie jest akceptowalna. WATER SHOT, to specjalna butla HRD wyposażona w zawór szybkootwierający i inne akcesoria, która zamiast standardowego środka gaśniczego używa do gaszenia H2O.

WATER SHOT jest dedykowany do ochrony technologii, zwłaszcza w przemyśle spożywczym, w którym często nie można używać proszku do stłumienia wybuchu. W pierwszym rzędzie przeznaczony jest do ochrony urządzeń, które standardowo są myte wodą.

DLACZEGO WATER SHOT?

 • podczas gaszenia nie dochodzi do skażenia materiału proszkiem gaśniczym
 • po stłumieniu wybuchu wystarczy tylko wysuszyć technologię, nie trzeba usuwać standardowego proszku gaśniczego
 • woda, którą zawiera WATER SHOT, nie zanieczyszcza środowiska naturalnego, chodzi o bardzo ekologiczny środek gaśniczy
 • cenowo bardzo interesujące urządzenie


Water Shot RSBP

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY – SŁODOWNIA

Słodownie stanowią nieodłączny element przemysłu spożywczego. Badania, opracowane przez RSBP, wskażą Ci wszystkie obszary ryzyka i umożliwią wybór optymalnego typu systemu ochronnego. W sytuacji modelowej pokazaliśmy przykłady zastosowania systemu HRD do stłumienia wybuchu.

Sytuacja modelowa słodownia RSBP

INSTALACJE REFERENCYJNE

Mają już Państwo to urządzenie, ale potrzebny jest jego serwis? Napiszcie Państwo do nas.

Dane identyfikacyjne
Informacje o projekcie
Specyfikacja produktu (pyłu)

Maksymalna wielkość jednego pliku, to 5 MB.
Maksymalna ilość wgrywanych plików, to 10.

Maksymalna wielkość jednego pliku, to 5 MB.
Maksymalna ilość wgrywanych plików, to 10.

Wymiary chronionego urządzenia
Pojemnik okrągły
Pojemnik prostokątny
Filtr prostokątny z workami pionowymi
Filtr okrągły
Filtr prostokątny z workami poziomymi
Cyklon
Specyfikacja urządzenia

Maksymalna wielkość jednego pliku, to 5 MB.
Maksymalna ilość wgrywanych plików, to 10.

Pokaż/ukryj kwestionariusz do zapytania