Ta strona internetowa korzysta z plików cookies w celu poprawiania jakości świadczonych usług oraz personalizacji oferty dla klientów zgodnie z ochroną danych osobowych. Ustawienia cookies możesz sobie przystosować. Zamknij

Przemysł maszynowy i motoryzacyjny

Największe ryzyko wybuchu i pożaru w przemyśle maszynowym związane jest z pyłem metalicznym, zwłaszcza przy obróbce aluminium i jego stopów. Podczas obróbki części metalowych dochodzi do emisji pyłów, które po zmieszaniu się z utleniaczem stają się mieszaniną wybuchową. Typowymi metalami tego rodzaju są aluminium, magnez, tytan lub cynk i ich stopy, w których metale te mają znaczący udział.

W procesach technologicznych z materiałów sypkich dostają się do powietrza drobne cząsteczki stałe. Ruch powietrza powoduje wirowanie tych cząsteczek, na skutek czego osiągają one poziom koncentracji wybuchowej. Kontakt chmury pyłu z efektywnym źródłem inicjacji prowadzi do niebezpiecznego wybuchu. Zwłaszcza w zamkniętej przestrzeni ryzyko wybuchu potęguje się.

W większości przypadków chodzi o mechaniczną obróbkę powierzchni, jaką jest szlifowanie, piaskowanie lub cięcie. Ryzyko to występuje w przemyśle motoryzacyjnym przy produkcji felg aluminiowych, metalowych części nadwozi lub hamulców. V przemyśle budowlanym dotyczy to np. produkcji profili do stolarki aluminiowej. W maszynach CNC do obróbki części ze stopów metali istnieje zatem bardzo duże ryzyko powstania dewastujących pożarów.

Przemysł maszynowy RSBP

 

RYZYKA W PRZEMYŚLE MASZYNOWYM i motoryzacyjnym

Pyły metaliczne charakteryzują się całym szeregiem różnorodnych charakterystyk, które wyróżniają je między innymi zwykłymi pyłami, jakimi są np. skrobia, mąka czy cukier. Wszystkie pyły zmieniają swoje parametry wybuchowe w zależności od wielkości ziarna. To zjawisko występuje dla pyłów metalicznych w ekstremalnym stopniu. Dla pyłów metalicznych różnica parametrów między pyłem gruboziarnistym a ekstremalnie delikatnym sięga rzędu setek procent, podczas gdy dla pyłów organicznych są to dziesiątki procent. W związku z tym obowiązuje zasada, że im delikatniejszy pył, tym bardziej niszczący jest wybuch.

KOMBINACJA ELEMENTÓW WIODĄCYCH DO POWSTANIA ZAPŁONU I EKSPLOZJI

Do zapłonu i późniejszego spalania konieczne jest występowanie w tym samym miejscu i czasie:

  • substancji wchodzącej w reakcje egzotermiczne (np. cząsteczki pyłu produktów organicznych),
  • wystarczającej ilości tlenu (względnie ogólnie utleniacza),
  • skutecznego źródła zapłonu (efektywnego źródła inicjacji).


Wybuchowy pentagon RSBP

RYZYKA EKSPLOZJI ŁAŃCUCHOWYCH

W liniach technologicznych, w skład których przeważnie wchodzą suszarnie aerozolowe, koryta wibracyjne, cyklony itp., może w określonych warunkach dojść do zapoczątkowania łańcuchowej reakcji gwałtownego spalania, ponieważ poszczególne elementy tej linii są wzajemnie połączone przez system transportu pneumatycznego. Lekceważenie ryzyka oddzielenia eksplozji, może spowodować nieobliczalne skutki i doprowadzić nawet do utraty życia ludzkiego, zniszczenia urządzeń technologicznych lub całych budynków i hal produkcyjnych.

ZAPOBIEGANIE WYBUCHOM W PRZEMYŚLE MASZYNOWYM JEST NIEZBĘDNE

Obecnie można już, z odpowiednim wyprzedzeniem, identyfikować technologicznie wszystkie zagrażające ryzyka. Obowiązująca dyrektywa ATEX 153 nakłada na użytkowników obowiązek stosowania odpowiednich środków profilaktycznych i ochronnych w celu ochrony ludzkiego życia oraz zapobiegania negatywnym skutkom eksplozji.

ZALETY OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ I PRZECIWPOŻAROWEJ

  • podwyższenie bezpieczeństwa pracy oraz ochrona ludzkiego zdrowia i życia
  • ochrona majątku oraz kosztownych technologii
  • obniżenie ryzyka szkód i strat w produkcji
  • uniknięcie długotrwałych postojów, utrzymanie obecnych odbiorców oraz zachowanie stabilności ekonomicznej

ZWRACAJCIE SIĘ ZE SWOIMI POTRZEBAMI DO SPECJALISTÓW, PROSIMY O KONTAKT Z NAMI

Nie wiedzą Państwo, czy problematyka ochrony przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej dotyczy także waszego zakładu? Szukacie konkretnego rozwiązania? Zwracajcie się do nas, jako specjalisty i producenta, który codziennie skutecznie poświęca się badaniom i rozwojowi, w tej dziedzinie.