Ta strona internetowa korzysta z plików cookies w celu poprawiania jakości świadczonych usług oraz personalizacji oferty dla klientów zgodnie z ochroną danych osobowych. Ustawienia cookies możesz sobie przystosować. Zamknij

Ochrona przeciwpożarowa

Ryzyko zapłonu materiałów, gazów lub oparów występuje w wielu zakładach przemysłowych. Szkody powstające na skutek następującego pożaru mogą być ogromne. Zazwyczaj nie da się całkowicie wyeliminować ryzyka pożaru, niemniej jednak, można zapobiec jego tragicznym skutkom.

System FIREPRO monitoruje obszary robocze lub objęte ochroną. Jeżeli czujniki wykryją powstający pożar, to system jest w stanie w czasie jednostek milisekund uruchomić gaszenie, a w razie konieczności także wyłączyć urządzenie z ruchu. FIREPRO zabroni powstaniu pożaru na jego samym początku, minimalizuje szkody materialne, ogranicza przestoje w produkcji i zabezpiecza przed obrażeniami fizycznymi czy nawet śmiercią pracowników.

Zabezpieczamy całość, od produkcji na zamówienie, przez dostawę, do kompletnej instalacji i serwisu.

 

Zapłon może wystąpić wszędzie, gdzie dochodzi do kontaktu łatwopalnego materiału, gazu lub oparów z utleniaczem, np. tlenem, i z efektywnym źródłem inicjacji, np. iskrą. Warunki spalania pokazuje przejrzyście trójkąt spalania.

POŻAR ZAGRAŻA WIĘKSZOŚCI ZAKŁADÓW PRZAMYSŁOWYCH

W większości zakładów przemysłowych występuje jakiś rodzaj materiału łatwopalnego, który jest w produkcji przemysłowej obrabiany, wykorzystywany lub wydzielany. W kombinacji z obecnością źródła inicjacji oraz utleniacza istnieje tutaj ryzyko zapłonu, pożaru i wybuchów.  

Do ryzykownych gałęzi przemysłu należą zwłaszcza przemysł energetyczny, rolniczy i spożywczy, chemiczny, drzewny i papierniczy. Ryzyko pożaru istnieje także w obrabiarkach do metali oraz podczas aplikacji farb proszkowych.

ODPOWIEDNIE ZASTOSOWANIE SYSTEMU FIREPRO

  • Kabiny lakiernicze – Ryzykownym obszarem są zwłaszcza stanowiska pracy, w których występują bardzo łatwopalne materiały lakiernicze.
  • Obrabiarki CNC – Podwyższenia poziomu bezpieczeństwa wymagają centra obróbcze, w których występuje ryzyko zapłonu chłodzących mgieł olejowych, oparów cieczy łatwopalnych lub łatwopalnych odpadów z maszyn CNC.
  • Inne urządzenia – Zagrożone są takie technologie, jak na przykład systemy odciągu/odkurzania, mieszalniki, suszarnie, młyny lub np. kruszarki, które przerabiają, wykorzystują lub emitują materiał łatwopalny.
  • Systemy transportu – Ryzyko występuje we wszystkich systemach transportu (np. linii nawęglania lub na przenośnikach taśmowych), które przenoszą sypki materiał łatwopalny.
  • Jednostki filtracyjne – Zagrożone są wewnętrzne części jednostek filtracyjnych, do których może się przedostać łatwopalny materiał, gaz lub opary.
  • System gaszenia iskier – Wielu procesom technologicznym towarzyszy zjawisko powstawania iskier lub cząstek stałych o wysokiej temperaturze, które np. za pośrednictwem instalacji odpylania, odkurzania lub przenośników mogą dostawać się do kolejnych fragmentów linii technologicznej. System skupia się właśnie na usunięciu tego źródła inicjacji. W momencie zarejestrowania obecności iskier lub pożaru system w czasie jednostek milisekund uruchamia system gaszenia i gasi źródło pożaru.

Formularz kontaktowy