Ta strona internetowa korzysta z plików cookies w celu poprawiania jakości świadczonych usług oraz personalizacji oferty dla klientów zgodnie z ochroną danych osobowych. Ustawienia cookies możesz sobie przystosować. Zamknij

Przemysł lakierniczy

W przemyśle lakierniczym przetwarzane i używane są różne rodzaje materiałów lakierniczych. Do najczęściej używanych należą materiały lakiernicze w postaci cieczy i proszków. W obydwu przypadkach można się spotkać ze znaczącym ryzykiem powstania pożaru lub wybuchu.

W przeciwieństwie do farb ciekłych, poszczególne składniki farb proszkowych mieszane są w stanie roztopionym. Tak powstała mieszanka wyciskana jest na walce chłodzące i po wystygnięciu mielona na wymaganą wielkość ziarna. Dopiero substancja, będąca wynikiem tego procesu, stanowi produkt końcowy – farbę proszkową.

Farba proszkowa podczas aplikacji nie jest rozcieńczana, ani rozpuszczana w żadnym rozpuszczalniku. Na lakierowany produkt nanoszona jest za pomocą sprężonego powietrza, które po wymieszaniu się z proszkiem, zachowuje się, jak ciecz. W kabinach lakierniczych mieszanina ta może prowadzić do powstawania atmosfery wybuchowej, niebezpieczeństwo to występuje przede wszystkim we filtrach.

Przemysł lakierniczy RSBP

 

RYZYKA WYBUCHU I POŻARU W PRZEMYŚLE LAKIERNICZYM

Pożary i eksplozje pyłu w przemyśle lakierniczym mogą powstawać np. w procesie mielenia i kruszenia roztopionego surowca, w procesie produkcji farby proszkowej. Duże ryzyko występuje również przy aplikacji farby proszkowej w kabinach lakierniczych. W procesie lakierowania wzburzony pył jest wychwytywany w jednostkach filtracyjnych, w których może tworzyć atmosferę wybuchową. Problemem mogą być także wyładowania elektrostatyczne w pistoletach lakierniczych, które mogą być źródłem inicjacji pożaru.

KOMBINACJA ELEMENTÓW WIODĄCYCH DO POWSTANIA ZAPŁONU I EKSPLOZJI

Do zapłonu i późniejszego spalania konieczne jest występowanie w tym samym miejscu i czasie:

  • substancji wchodzącej w reakcje egzotermiczne (np. cząsteczki pyłu produktów organicznych),
  • wystarczającej ilości tlenu (względnie ogólnie utleniacza),
  • skutecznego źródła zapłonu (efektywnego źródła inicjacji).
Wybuchowy pentagon RSBP

ZAPOBIEGANIE WYBUCHOM I POŻAROM W PRZEMYŚLE LAKIERNICZYM JEST NIEZBĘDNE

Obecnie można już, z odpowiednim wyprzedzeniem, identyfikować technologicznie wszystkie powyżej wymienione ryzyka. Także obowiązująca dyrektywa ATEX 153 nakłada na użytkowników obowiązek stosowania odpowiednich środków profilaktycznych i ochronnych w celu ochrony ludzkiego życia oraz zapobiegania negatywnym skutkom eksplozji i pożarów.

ZALETY OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ I PRZECIWPOŻAROWEJ

  • podwyższenie bezpieczeństwa pracy oraz ochrona ludzkiego zdrowia i życia
  • ochrona majątku oraz kosztownych technologii
  • obniżenie ryzyka szkód i strat w produkcji
  • uniknięcie długotrwałych postojów, utrzymanie obecnych odbiorców oraz zachowanie stabilności ekonomicznej

ZWRACAJCIE SIĘ ZE SWOIMI POTRZEBAMI DO SPECJALISTÓW

Nie wiedzą Państwo, czy problematyka ochrony przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej dotyczy także waszego zakładu? Szukacie konkretnego rozwiązania? Zwracajcie się do nas, jako specjalisty i producenta, który codziennie skutecznie poświęca się badaniom i rozwojowi, w tej dziedzinie.

Skontaktuj się z nami