Ta strona internetowa korzysta z plików cookies w celu poprawiania jakości świadczonych usług oraz personalizacji oferty dla klientów zgodnie z ochroną danych osobowych. Ustawienia cookies możesz sobie przystosować. Zamknij

FIREPRO – SYSTEM GASZENIA ISKIER

Wielu procesom technologicznym towarzyszy zjawisko powstawania iskier lub cząstek stałych, o wysokiej temperaturze, które np. za pośrednictwem instalacji odpylania czy odkurzania, mogą dostawać się do zasobników, filtrów silosów. W urządzeniach tych może dojść do zapłonu nagromadzonych materiałów łatwopalnych, wynikiem czego może być pożar a wtórnie nawet niszczący wybuch.

DZIAŁANIE SYSTEMU

Podstawą działania systemu jest układ detektorów optycznych, które w ciągu kilku milisekund reagują na obecność iskier w rurociągu. W momencie zarejestrowania obecności iskier lub gorących cząstek, centrala sterująca, po otrzymaniu sygnału z układu detekcji i po jego elektronicznej analizie, w czasie kilku milisekund, uruchamia szybkootwierające zawory tryskaczy. Medium gaśnicze (mgła wodna) jest aplikowana do wnętrza rurociągu, co umożliwia zgaszenie niepożądanych iskier i gorących cząstek. Po zakończeniu procesu gaszenia i po wyeliminowaniu źródeł iskier lub gorących cząstek stałych, system gaszenia automatycznie przechodzi w stan gotowości do działania.

Systém zhášení jisker RSBP

ZALETY

 • wysoka skuteczność i krótki czas reakcji
 • możliwość instalowania także na krótkich odcinkach rurociągów
 • system modułowy
 • konstrukcja dyszy zapobiegająca zatkaniu
 • automatyczna kontrola zabrudzenia detektorów
 • automatyczne przywrócenie do ponownego stanu gotowości
 • możliwość instalacji także na zewnątrz budynków

ISKRY I GORĄCE CZĄSTKI JAKO EFEKT

 • tarcia
 • ładunku elektrostatycznego
 • zassania cząstek obcych
 • samozapłonu

Mają już Państwo to urządzenie, ale potrzebny jest jego serwis? Napiszcie Państwo do nas.

Formularz kontaktowy