Ta strona internetowa korzysta z plików cookies w celu poprawiania jakości świadczonych usług oraz personalizacji oferty dla klientów zgodnie z ochroną danych osobowych. Ustawienia cookies możesz sobie przystosować. Zamknij

FIREPRO – GASZENIE CIĄGÓW TRANSPORTOWYCH

Podczas transportu materiałów sypkich w systemach transportu występuje realne ryzyko powstania pożaru. Z takim ryzykiem można się spotkać np. w liniach nawęglania w energetyce lub gdziekolwiek, gdzie jest transportowany podobny materiał w analogiczny sposób. Niedostateczny poziom wykrywania ryzyka i ochrony przeciwpożarowej, może spowodować pożar, którego skutki mogą być ogromne, ponieważ źródło pożaru potrafi się bardzo szybko przemieszczać, dzięki szybkiemu ruchowi przenośników taśmowych.

Automatyczny system gaszenia FIREPRO jest możliwym rozwiązaniem ochrony tych ciągów. System FIREPRO pracuje w oparciu o monitoring chronionej przestrzeni, przez bardzo czułe detektory optyczne. W momencie zarejestrowania powstającego pożaru, detektor w czasie rzędu jednostek milisekund wysyła sygnał do centrali sterującej, która błyskawicznie uruchamia proces gaszenia. Środek gaśniczy w postaci mgły wodnej jest równomiernie rozprowadzany w całej chronionej przestrzeni, za pomocą specjalnych dysz, opracowanych dokładnie dla tego rodzaju gaszenia.

Ochrana zauhlovacího mostu FIREPRO

ZALETY

  • bardzo szybka reakcja systemu
  • automatyczna ochrona detektorów i dysz przed zabrudzeniem
  • mała ilość wody zużyta do gaszenia w porównaniu z innymi systemami
  • zmienność ustawień systemu oraz elementów aktywnych
  • przeznaczone do użycia w atmosferze wybuchowej

RYZYKO

  • zatarcie się rozżarzonego wałka przenośnika taśmowego, który inicjuje zapłon
  • iskra powodująca pożar transportowanego materiału
  • źródła pożaru w systemach transportu i ich zapłon (samozapłon, żarzenie się)
  • usterka w instalacji elektrycznej, ewentualnie błąd człowieka

Komponenty systemu gaśniczego FIREPRO

DETEKTOR Lumex 2

Optický detektor LumEx 2

Pozwala wykrywać płomień i iskry w pilnowanym odcinku linii technologicznej, generując wzmocniony sygnał, który się nadaje do następnej oceny i obróbki. Dla zapewnienia dokładności odczytu, zakres pomiarowy czujnika obejmuje spektrum promieniowania podczerwonego (IR) oraz ultrafioletowego (UV). Detektor jest wyposażony w urządzenie do przedmuchu, istnieje możliwość jego wykorzystania także w pomieszczeniach ze sztucznym oświetleniem.

CENTRALA STERUJĄCA CONEX

Ústředna Conex RSBP

Centrala sterująca jest zainstalowana w pobliżu chronionego urządzenia, w zasięgu personelu obsługi, poza strefą z niebezpieczeństwem wybuchu i pożaru. Do centrali doprowadzone są przewody z detektorów i elementów gaśniczych. Można też podłączyć sygnalizację optyczną lub dźwiękową, sygnały do/z systemu sterowania oraz inne sygnały blokad i sprzężeń.

DYSZE

Tryska vodního hašení RSBP

Są używane do aplikacji mediów gaśniczych w systemach przeciwpożarowych, które mogą stanowić w urządzeniach technologicznych, część instalacji. Specjalnie opracowane dysze, które wytwarzają mgłę wodną, wykorzystywaną do gaszenia, znacząco obniżają zużycie wody. Dysze są przeznaczone do wykorzystania w zapylonym środowisku i są zabezpieczone przed osadzaniem brudu.

Mają już Państwo to urządzenie, ale potrzebny jest jego serwis? Napiszcie Państwo do nas.

FORMULARZ KONTAKTOWY