Ta strona internetowa korzysta z plików cookies w celu poprawiania jakości świadczonych usług oraz personalizacji oferty dla klientów zgodnie z ochroną danych osobowych. Ustawienia cookies możesz sobie przystosować. Zamknij

Przemysł drzewny i papierniczy

Atmosfera wybuchowa w zakładach obróbki drewna może występować w wielu miejscach. Może pojawiać się bezpośrednio podczas obróbki drewna, gdzie jest produkowany pył drzewny. Kolejnymi miejscami jej występowania mogą być przenośniki materiału drzewnego, do których należą przenośniki taśmowe, śrubowe i inne. Jednak największe ryzyko wybuchu pyłu palnego wykazują systemy, służące do odciągu pyłu, w których atmosfera wybuchowa występuje nieustannie.

Podczas transportu i manipulacji z materiałem drzewnym dochodzi do wirowania cząstek pyłu. Po zmieszaniu się z powietrzem cząstki te wytwarzają atmosferę wybuchową. W przypadku, że ta atmosfera wybuchowa zetknie się ze źródłem inicjacji, może dojść do niszczącej eksplozji. Wybuch charakteryzuje się gwałtownym wzrostem temperatury i ciśnienia, które mogą działać destrukcyjnie na urządzenia technologiczne, ale przede wszystkim zagrażać zdrowiu i życiu personelu obsługi.

Przemysł drzewny RSBP

 

RYZYKA WYBUCHU W PRZEMYŚLE DRZEWNYM I PAPIERNICZYM

Pożary i wybuchy w przemyśle drzewnym mogą powstawać w trakcie: cięcia, mielenia, rozdrabniania, napełniania zasobników pyłem drzewnym, odpylania, odkurzania, transportu pyłu do separatorów lub filtrów, szlifowania i obróbki elementów drewnianych.

KOMBINACJA ELEMENTÓW WIODĄCYCH DO POWSTANIA ZAPŁONU I EKSPLOZJI

Do zapłonu i późniejszego spalania konieczne jest występowanie w tym samym miejscu i czasie:

  • substancji wchodzącej w reakcje egzotermiczne (np. cząsteczki pyłu produktów organicznych),
  • wystarczającej ilości tlenu (względnie ogólnie utleniacza),
  • skutecznego źródła zapłonu (efektywnego źródła inicjacji).
Wybuchowy pentagon RSBP

LEKCEWAŻENIE OCHRONY PRZED WYBUCHEM JEST NIEOPŁACALNE

Wiedzą o tym, np. w kanadyjskim mieście Burns Lake w Kolumbii Brytyjskiej, gdzie doszło do tragicznej w skutkach eksplozji w tartaku Babine Forest Products. Wybuch i następujący po nim pożar całkowicie zniszczyły tartak. Przyczyną nieszczęścia była wysoka koncentracja pyłu drzewnego i brak ochrony przeciwwybuchowej.  Výbuch v pile Babine Forest Products. Zdroj: CBC.ca
Źródło: CBC.ca

ZAPOBIEGANIE WYBUCHOM W PRZEMYŚLE DRZEWNYM JEST NIEZBĘDNE

Obecnie można już, z odpowiednim wyprzedzeniem, identyfikować technologicznie wszystkie powyżej wymienione ryzyka. Także obowiązująca dyrektywa ATEX 153 nakłada na użytkowników obowiązek stosowania odpowiednich środków profilaktycznych i ochronnych w celu ochrony ludzkiego życia oraz zapobiegania negatywnym skutkom eksplozji.

ZALETY OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ

  • podwyższenie bezpieczeństwa pracy oraz ochrona ludzkiego zdrowia i życia
  • ochrona majątku oraz kosztownych technologii
  • obniżenie ryzyka szkód i strat w produkcji
  • uniknięcie długotrwałych postojów, utrzymanie obecnych odbiorców oraz zachowanie stabilności ekonomicznej

ZWRACAJCIE SIĘ ZE SWOIMI POTRZEBAMI DO SPECJALISTÓW

Nie wiedzą Państwo, czy problematyka ochrony przeciwwybuchowej dotyczy także waszego zakładu? Szukacie konkretnego rozwiązania? Zwracajcie się do nas, jako specjalisty i producenta, który codziennie skutecznie poświęca się badaniom i rozwojowi, w tej dziedzinie.