polski


OCHRONA PRZECIWWYBUCHOWA

HRD SYSTEM – SYSTEM DO STŁUMIENIA WYBUCHU

System HRD rejestruje początkową fazę wybuchu i tłumi eksplozję pyłu w urządzeniu przemysłowym. System HRD skutecznie chroni instalacje przemysłowe przed niszczącym działaniem fali wybuchowej i przed rozprzestrzenianiem się pożaru. Dzięki temu system eliminuje szkody materialne i przede wszystkim chroni ludzkie zdrowie i życie.

MEMBRANY PRZECIWWYBUCHOWE – URZĄDZENIA DO UWOLNIENIA WYBUCHU

Transportowanie i składowanie pyłów przemysłowych w wielu wypadkach jest narażone na ryzyko wybuchu. Urządzenia do uwolnienia wybuchu firmy RSBP są doskonałym rozwiązaniem umożliwiającym eliminowanie strat po wybuchu. Membrany przeciwwybuchowe RSBP to bardzo skuteczne i ekonomiczne rozwiązanie chroniące urządzenia i instalacje przemysłowe przed skutkami wybuchu.

BEZPŁOMIENIOWE URZĄDZENIE DO UWOLNIENIA WYBUCHU (FLEX)

Bezpłomieniowe urządzenie do uwolnienia wybuchu FLEX może być zastosowane wewnątrz budynków i hal produkcyjnych.

KLAPA ZWROTNA PRZECIWWYBUCHOWA B-FLAP I

B-FLAP I jest urządzeniem mechanicznym służącym do izolacji (odsprzęgania) płomienia i ciśnienia wybuchu, pomiędzy poszczególnymi elementami ciągu technologicznego. B-FLAP I wraz z pozostałymi urządzeniami ochronnymi jest przeznaczone do pracy w środowisku, w którym występuje niebezpieczeństwo wybuchu.

Bariera HRD

Bariery HRD umożliwiają błyskawiczne wprowadzenie środka gaśniczego do rurociągów łączących poszczególne elementy instalacji przemysłowej. W przypadku wybuchu w rurociągu porusza się fala ciśnieniowa, za którą postępuje czoło płomienia. Powstanie tych zjawisk można śledzić za pomocą specjalnie zaprojektowanych czujników optycznych i ciśnieniowych.

ZASUWA SZYBKOZAMYKAJĄCA GATEX

Zasuwa służą do izolacji wybuchu pomiędzy poszczególnymi elementami ciągu produkcyjnego i całkowicie zamykają rurociąg, który łączy te elementy.

KOMIN PRZECIWWYBUCHOWY

W trakcie normalnej pracy instalacji komin tworzy część rurociągu transportowego – strumień przepływu zmienia kierunek i porusza się dalej. W przypadku stanu awaryjnego komin spełnia rolę ochronną, kierując rozprzestrzeniający się wybuch do strefy bezpiecznej.

Ochrona przed wybuchem przenośników kubełkowych ELEVEX

Wykorzystanie kompaktowego, certyfikowanego systemu ELEVEX jest bezpiecznym i efektywnym sposobem ochrony przenośnika kubełkowego przed skutkami wybuchu.


Chcę pomóc z wyborem