Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb a personalizaci nabídky zákazníkům v souladu s ochranou osobních údajů. Nastavení cookies si můžete upravit. Zavřít

Výbuchová ochrana

Výbuch v průmyslové výrobě není nic neobvyklého, i v této moderní době výbuch zabíjí. Za posledních deset let došlo v celosvětovém měřítku k desítkám explozí, jež způsobily úmrtí, zranění a nemalé finanční náklady na zničeném majetku. Způsobilo je vznícení hořlavých plynů, par i prachu. Tragickým následkům v mnoha případech šlo nicméně zabránit použitím kvalitní výbuchové ochrany.

Riziko výbuchu existuje všude, kde jsou současně splněny všechny podmínky výbuchu. Týká se to zejména pneumatické dopravy materiálu, korečkových vertikálních i horizontálních dopravníků, odsávacích a filtračních zařízení, sušáren, skladovacích zařízení sypkých hmot (sila, zásobníky), mlýnů a drtičů, zařízení pro opracování, dělení či tryskání materiálů ze slitin lehkých kovů (hliník, hořčík apod.).

Riziko výbuchu obvykle neodstraníte, jeho tragickým následkům můžete předejít 

 

Výbuchový pentagon RSBP

ZÁKLADNÍ Příčiny výbuchu prachu

K výbuchu dochází při nahromadění hořlavého prachu koncentrovaného v mezích výbušnosti, přítomnosti oxidačního prostředku (např. kyslíku) a kontaktu se zdrojem iniciace v daném prostoru a v daný okamžik. Pro výbuch je specifická rychlá produkce velkého množství tepla, spalin a enormní zvýšení tlaku. To vede k rázové vlně a obvykle i k destrukci technologií, přerušení výroby a v neposlední řadě k újmám na zdraví a životech. Podmínky výbuchu přehledně zobrazuje výbuchový pentagon. 

VÝBUCH HROZÍ VE VĚTŠINĚ PRŮMYSLOVÝCH PROVOZŮ

Prach z organických a většiny syntetických materiálů a kovů je hořlavý a může explodovat. Riziko výbuchu se proto týká všech průmyslových provozů, které tento materiál zpracovávají a manipulují s ním.

Mezi riziková odvětví patří zejména energetickýzemědělský a potravinářskýchemickýdřevozpracující a papírenský průmysl. Riziko výbuchu prachu existuje také u strojů pro kovoobrábění a při nanášení práškových barev.

 

Výbuchový pentagon RSBP

V praxi lze bohužel jen málokdy zamezit vzniku výbušné atmosféry nebo eliminovat existenci iniciačního zdroje výbuchu, proto k nejpoužívanější výbuchové ochraně patří konstrukční opatření pro omezení účinku výbuchu. Řadí se sem opatření pro odlehčení, potlačení a zabránění přenosu výbuchu.

Odlehčení výbuchu

K ochraně před následky výbuchu se používají zařízení pro odlehčení výbuchu. Pokud dojde v průmyslovém zařízení k výbuchu a výbuchový tlak dosáhne maximální hodnoty, protiexplozní membrána se automaticky otevře a tlak v zařízení klesne na bezpečnou úroveň. Díky tomu nedojde k destrukci průmyslové technologie. Nejrozšířenější ochranou tohoto druhu jsou zařízení pro odlehčení výbuchu VMP či zařízení pro bezplamenné odlehčení FLEX.

Potlačení výbuchu

Další ze způsobů výbuchové ochrany je potlačení výbuchu. HRD systém detekuje vznikající výbuch a v řádu milisekund aktivuje hasicí prostředky a výbuch potlačí. Systém snižuje výbuchový tlak uvnitř zařízení na takovou úroveň, při níž nedojde k destrukci zařízení. 

Zabránění přenosu výbuchu

Ochranou proti přenosu výbuchu do navazujících částí technologie jsou systémy pro zabránění přenosu výbuchu. Užívá se pasivní (např. zpětná protiexplozní klapka B-FLAP I) i aktivní varianta (např. rychlouzavírací šoupátko GatEx a HRD bariéra).

Systém ELEVEX

ELEVEX je certifikované efektivní řešení výbuchové ochrany vertikálních a horizontálních dopravníků. Systém ELEVEX redukuje výbuchový tlak na extrémně nízkou hodnotu – lze jej použít i na vaše již používané technologie, které bezpečně ochrání zcela bez destrukčních následků. Ačkoliv se použitím systému ELEVEX nedá předcházet vzniku výbuchu v elevátoru nebo v jiném podobném dopravním systému, mohou být důsledky sníženy na minimum.

Komplexní výbuchová ochrana

K dosažení nejúčinnější ochrany je ideální jednotlivé druhy konstrukčních opatření kombinovat. Vhodné je to zejména ve vysoce rizikových oblastech, kde hrozí velké nebezpečí zničení technologie, zranění nebo úmrtí. 

Chcete se dozvědět více o riziku výbuchu nebo se rovnou informovat o možnostech ochrany? Napište nám.

Kontaktní formulář