Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb a personalizaci nabídky zákazníkům v souladu s ochranou osobních údajů. Nastavení cookies si můžete upravit. Zavřít

Požární ochrana

Vzplanutí hořlavých látek, plynů nebo výparů hrozí zpravidla ve všech průmyslových provozech. Škody způsobené následným požárem nebo výbuchem mohou být likvidační. Přestože riziko požáru obvykle neodstraníte, se správnou požární ochranou lze předejít jeho tragickým následkům.

Systém FIREPRO sleduje pracovní či chráněné oblasti. Pokud jeho detektory zachytí vznikající požár, systém dokáže v jednotkách milisekund aktivovat hašení a v případě nutnosti i vypnout provoz. FIREPRO zamezí vzniku požáru hned v jeho zárodku, minimalizuje škody na majetku a technologiích, prodlevy ve výrobě a zamezí zranění nebo úmrtí zaměstnanců.

Zajišťujeme vše od výroby na míru, dodání až po kompletní montáž a servis.

 

Vzplanutí může nastat všude, kde dochází ke střetu hořlavé látky, plynů nebo výparů s oxidačním prostředkem, např. kyslíkem, a iniciačním zdrojem, např. jiskrou. Podmínky hoření přehledně ukazuje trojúhelník hoření.

Požár hrozí ve většině průmyslových provozů

Ve většině průmyslových provozů se vyskytuje nějaký druh hořlavé látky, která je obvykle v průmyslové výrobě zpracovávána, používána nebo uvolňována. V kombinaci s přítomností iniciačního zdroje a oxidačního prostředku zde existuje riziko vzplanutí, požárů i explozí. 

Mezi riziková odvětví patří zejména energetický, zemědělský a potravinářský, chemický, dřevozpracující a papírenský průmysl. Riziko vzniku požárů existuje také u strojů pro kovoobrábění a při nanášení práškových barev.

Vhodné použití systému FirePRO

  • Lakovací kabiny – Rizikovou oblastí jsou zejména pracovní prostory s vysoce vznětlivými lakovacími materiály.
  • CNC stroje – Zvýšenou bezpečnost zasluhují obráběcí prostory, kde hrozí riziko vzplanutí chladících olejových mlh, par hořlavých látek nebo hořlavého odpadu CNC strojů.
  • Ostatní zařízení – Ohroženy jsou technologické celky jako například odsávací systémy, míchací stroje, sušárny, mlýny nebo např. drtiče, které zpracovávají, používají nebo uvolňují hořlavou látku.
  • Dopravní cesty – Riziko existuje u všech dopravních cest (např. zauhlovacích mostů nebo dopravních pásů), které transportují sypký hořlavý materiál.
  • Filtrační jednotky – V ohrožení jsou nitra filtračních jednotek, kam se může dostat hořlavá látka, plyn nebo výpary.
  • Systém zhášení jisker – Během některých technologických procesů vznikají jiskry a žhavé částice, které se mohou potrubím či dopravníky dostat dalších částí technologie. Systém je zaměřený právě na odstranění tohoto iniciačního zdroje. Při detekci jiskry nebo požáru systém v jednotkách milisekund aktivuje hasicí systém a zdroj požáru uhasí.

Kontaktní formulář