Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb a personalizaci nabídky zákazníkům v souladu s ochranou osobních údajů. Nastavení cookies si můžete upravit. Zavřít

Politika kvality

Vedení společnosti RSBP spol. s r.o. stanovilo k podpoře svých strategických záměrů a naplnění hesla "Kvalitní výrobky a služby zaručují spokojenost našich zákazníků" tuto politiku kvality:

  1. Vedení společnosti zakládá realizaci politiky kvality na plném ztotožnění se s požadavky norem ČSN EN ISO řady 9000, to je s principy neustálého zdokonalování a efektivního řízení všech procesů ovlivňujících kvalitu služeb a neustálého zlepšování efektivity managementu kvality.
  2. Neustálé uspokojování všech našich zákazníků službami v oblasti protipožárního a protiexplozního zařízení je základem úspěchu v soutěži s konkurencí a rozhodujícím předpokladem trvalého zvyšování úrovně společnosti. Jeho důsledkem je růst prosperity společnosti a vytváření sociálních jistot pro naše zaměstnance.
  3. Záměrem naší společnosti je vytvářet a udržovat dobrou pověst ve vztahu ke kvalitě, cenám, termínům realizace služeb, což nám zajistí stabilizované postavení na českém trhu a vytvoří potenciální předpoklady pro poskytování našich služeb na zahraničních trzích.
  4. Ve vztazích s našimi zákazníky se zaměřujeme na získávání informací o jejich potřebách a za kvalitní považujeme pouze služby, které splní veškeré stanovené požadavky, předpokládané potřeby našich zákazníků a tím zajišťujeme zvyšování spokojenosti zákazníků.
  5. Významný vliv na kvalitu našich služeb mají naši dodavatelé, proto s nimi rozvíjíme aktivní spolupráci při stanovování vzájemných požadavků na jejich dodávky.
  6. Zabezpečování vysoké kvality našich služeb je prvořadým úkolem všech zaměstnanců naší společnosti. U všech zaměstnanců je prohlubován neustále kladný vztah ke kvalitě, rychlá reakce na nové požadavky při zvyšování úrovně kvality a odstraňování zjištěných nedostatků.
  7. Vedení společnosti poskytuje účinnou pomoc všem svým zaměstnancům při výchově, školení a výcviku za účelem dosažení realizace politiky kvality a spokojenosti zaměstnanců.

Certifikát ISO 9001