Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb a personalizaci nabídky zákazníkům v souladu s ochranou osobních údajů. Nastavení cookies si můžete upravit. Zavřít

HRD Systém - Zařízení pro potlačení výbuchu

HRD systém je certifikovaný aktivní systém pro potlačení výbuchu. Vysoce citlivé detektory dokáží v řádu milisekund rozpoznat vznikající výbuch. Systém následně otevře ventily HRD lahví a tlak hasiva vysune speciální teleskopické trysky, které zajistí účinné rozptýlení hasiva do celého chráněného prostoru. Nárůst výbuchového tlaku je díky HRD systému pod kontrolou - tedy pod hranicí tlakové odolnosti zařízení, čímž jej chrání proti destrukci. K efektivní ochraně celé technologie je vhodné HRD systém doplnit o HRD bariéru, která zabraňuje přenos výbuchu do navazujících částí technologie. HRD systém RSBP je certifikován dle normy EN 14373.

KDE JE RIZIKO?

V průmyslových provozech, ve kterých existuje riziko vzniku výbuchu prachu, plynu, hořlavých kapalin a jejich směsí, především pak v potravinářství a farmacii, kde s ohledem na hygienické standardy nelze použít klasické nebo bezplamenné odlehčení výbuchu. Zdraví a životy zaměstnanců jsou ohroženy v místech zvýšeného pohybu okolo výrobní technologie.

Stáhnout katalog

VÝHODY

 • rychlá reakce systému
 • vysoká spolehlivost
 • použití pro vnitřní a vnější prostory
 • vhodné řešení pro toxické a jinak nebezpečné materiály
 • nezávislá archivace dat z detektorů
 • variabilita použití komponentů, jednoduchá a rychlá výměna po aktivaci
 • snadná manipulace a přeprava
 • použití pro prachy do třídy St 3, prachy lehkých kovů, hybridních směsí a plynů
 • vhodný pro použití do technologií se zvýšenými nároky na hygienické požadavky (potravinářství, farmacie, atd.)
 • možnost instalace na zařízení s různými provozními stavy (vibrační proces, vysoká teplota, atd.)

VHODNÉ PRO

 • filtry a filtrační jednotky
 • průmyslové vysavače
 • sila
 • mlýny
 • sušárny
 • cyklony
 • dopravníky
 • zásobníky práškových hmot
 • elevátory
 • míchače
 • drtiče
 • a další průmyslová zařízení

ČÁSTI HRD SYSTÉMU

DETEKTOR EXPLOZE

DetEx RSBP

Tlakové a optické detektory neustále monitorují provozní podmínky a jsou schopny ihned rozpoznat počína­jící explozi. Tyto informace extrémně rychle předají řídicí ústředně. Výhodou je krátká reakční doba (v řádu milisekund) a variabilita použití.

ŘÍDICÍ ÚSTŘEDNA CONEX

ConEx RSBP

Dvou nebo vícezónová ústředna je stěžejní částí celého systému. Vyhodnocuje, archivuje informace z detektorů, vysílá signál k aplikaci hasiva do chráněného prostoru a poskytuje data nadřazeným systémům. Obsluhujícímu personálu slouží jako uživatelské rozhraní.

HRD AKČNÍ ČLENY

HRD akční členy RSBP

Speciální HRD nádoby, vybavené rychlootevíracím ventilem a dalším příslušenstvím, uchovávají hasivo pod stálým tlakem. Je-­li detekován výbuch, zajišťují okamžité a efektivní vnesení hasicího média do chráněného zařízení. Výhodou je variabilita velikosti HRD láhví (8, 20 nebo 50 litrů), rychlé a efektivní potlačení exploze v její počáteční fázi a snadná manipulace.

Detektory

DetEx - tlakový detektor

 • nezávislá archivace dat
 • vnitřní paměť
 • speciální provedení pro farmaceutický a potravinářský průmysl
 • jednohlavý nebo dvojhlavý snímač tlaku
 • včetně adaptérů pro vibrační proces a vysokou provozní teplotu

LumEx 1 - optický detektor

 • infračervený detektor plamene a jisker
 • velmi rychlá reakční doba
 • široký zorný úhel detekce

LumEx 4 - optický detektor

 • infračervený detektor plamene a jisker
 • velmi rychlá reakční doba
 • vhodný pro detekci plamene acetonových par
 • možno použít pro vysoké provozní teploty
 • jednohlavý nebo dvojhlavý snímač plamene

WATER SHOT

Speciálně vyvinut pro technologie, u kterých není akceptováno potlačení hasicím práškem. WATER SHOT je speciální HRD nádoba vybavená rychlootevíracím ventilem a dalším příslušenstvím, která na místě obvyklého hasiva využívá zhášení pomocí H2O.

WATER SHOT je určen k ochraně technologií zejména v potravinářském průmyslu, kde není akceptováno potlačení exploze hasicím práškem. Primárně je určen pro ochranu zařízení, které jsou v běžném procesu čištěny vodou.

Proč WATER SHOT?

 • materiál v dané technologii není při hašení kontaminovaný hasicím práškem
 • po potlačení výbuchu se technologie pouze vysuší, není nutno odstraňovat běžné práškové hasivo
 • voda obsažená ve WATER SHOT neznečišťuje životní prostředí, jedná se o vysoce ekologické hasivo
 • jedná se o cenově zajímavé zařízení


Water Shot RSBP

Potravinářský průmysl - sladovna

Sladovny jsou nedílnou součástí potravinářského průmyslu. Vypracovaná studie RSBP vám ukáže všechny rizikové oblasti, včetně výběru té nejvhodnější ochrany. V modelové situaci jsme znázornili příklady použití HRD systému, který je určen pro potlačení výbuchu.

Případová studie - sladovna

Reference z instalací

Zařízení již máte, ale potřebujete servis? Napište nám.

Identifikační data
Informace o projektu
Specifikace produktu (prachu)

Maximální velikost jednoho souboru je 5 MB.
Celkový počet nahrávaných souborů je maximálně 10.

Maximální velikost jednoho souboru je 5 MB.
Celkový počet nahrávaných souborů je maximálně 10.

Rozměry chráněného zařízení
Kruhová nádoba
Pravoúhlá nádoba
Pravoúhlý filtr s vertikálními vaky
Kruhový filtr
Pravoúhlý filtr s horizontálními vaky
Cyklón
Specifikace zařízení

Maximální velikost jednoho souboru je 5 MB.
Celkový počet nahrávaných souborů je maximálně 10.

Zobrazit/Skrýt dotazník k poptávce