Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb a personalizaci nabídky zákazníkům v souladu s ochranou osobních údajů. Nastavení cookies si můžete upravit. Zavřít

HRD Systém - Zařízení pro potlačení výbuchu

HRD systém je certifikovaný aktivní systém pro potlačení výbuchu. Vysoce citlivé detektory dokáží v řádu milisekund rozpoznat vznikající výbuch. Systém následně otevře ventily HRD lahví a tlak hasiva vysune speciální teleskopické trysky, které zajistí účinné rozptýlení hasiva do celého chráněného prostoru. Nárůst výbuchového tlaku je díky HRD systému pod kontrolou - tedy pod hranicí tlakové odolnosti zařízení, čímž jej chrání proti destrukci. K efektivní ochraně celé technologie je vhodné HRD systém doplnit o HRD bariéru, která zabraňuje přenos výbuchu do navazujících částí technologie. HRD systém RSBP je certifikován dle normy EN 14373.

Zařízení pro potlačení výbuchu HRD systém společnosti RSBP je nyní FM Approved dle Approval Standard 5700.

Stáhnout katalog

KDE JE RIZIKO?

V průmyslových provozech, ve kterých existuje riziko vzniku výbuchu prachu, plynu, hořlavých kapalin a jejich směsí, především pak v potravinářství a farmacii, kde s ohledem na hygienické standardy nelze použít klasické nebo bezplamenné odlehčení výbuchu. Zdraví a životy zaměstnanců jsou ohroženy v místech zvýšeného pohybu okolo výrobní technologie.

VÝHODY

 • rychlá reakce systému
 • vysoká spolehlivost
 • použití pro vnitřní a vnější prostory
 • vhodné řešení pro toxické a jinak nebezpečné materiály
 • nezávislá archivace dat z detektorů
 • variabilita použití komponentů, jednoduchá a rychlá výměna po aktivaci
 • snadná manipulace a přeprava
 • použití pro prachy do třídy St 3, prachy lehkých kovů, hybridních směsí a plynů
 • vhodný pro použití do technologií se zvýšenými nároky na hygienické požadavky (potravinářství, farmacie, atd.)
 • možnost instalace na zařízení s různými provozními stavy (vibrační proces, vysoká teplota, atd.)

VHODNÉ PRO

 • filtry a filtrační jednotky
 • průmyslové vysavače
 • sila
 • mlýny
 • sušárny
 • cyklony
 • dopravníky
 • zásobníky práškových hmot
 • elevátory
 • míchače
 • drtiče
 • a další průmyslová zařízení

ČÁSTI HRD SYSTÉMU

DETEKTOR EXPLOZE

DetEx RSBP

Tlakové a optické detektory neustále monitorují provozní podmínky a jsou schopny ihned rozpoznat počína­jící explozi. Tyto informace extrémně rychle předají řídicí ústředně. Výhodou je krátká reakční doba (v řádu milisekund) a variabilita použití.

ŘÍDICÍ ÚSTŘEDNA CONEX

ConEx RSBP

Dvou nebo vícezónová ústředna je stěžejní částí celého systému. Vyhodnocuje, archivuje informace z detektorů, vysílá signál k aplikaci hasiva do chráněného prostoru a poskytuje data nadřazeným systémům. Obsluhujícímu personálu slouží jako uživatelské rozhraní.

HRD AKČNÍ ČLENY

HRD akční členy RSBP

Speciální HRD nádoby, vybavené rychlootevíracím ventilem a dalším příslušenstvím, uchovávají hasivo pod stálým tlakem. Je-­li detekován výbuch, zajišťují okamžité a efektivní vnesení hasicího média do chráněného zařízení. Výhodou je variabilita velikosti HRD láhví (8, 20 nebo 50 litrů), rychlé a efektivní potlačení exploze v její počáteční fázi a snadná manipulace.

Detektory

DetEx - tlakový detektor

 • nezávislá archivace dat
 • vnitřní paměť
 • speciální provedení pro farmaceutický a potravinářský průmysl
 • jednohlavý nebo dvojhlavý snímač tlaku
 • včetně adaptérů pro vibrační proces a vysokou provozní teplotu

LumEx 1 - optický detektor

 • infračervený detektor plamene a jisker
 • velmi rychlá reakční doba
 • široký zorný úhel detekce

LumEx 4 - optický detektor

 • infračervený detektor plamene a jisker
 • velmi rychlá reakční doba
 • vhodný pro detekci plamene acetonových par
 • možno použít pro vysoké provozní teploty
 • jednohlavý nebo dvojhlavý snímač plamene

WATER SHOT

Speciálně vyvinut pro technologie, u kterých není akceptováno potlačení hasicím práškem. WATER SHOT je speciální HRD nádoba vybavená rychlootevíracím ventilem a dalším příslušenstvím, která na místě obvyklého hasiva využívá zhášení pomocí H2O.

WATER SHOT je určen k ochraně technologií zejména v potravinářském průmyslu, kde není akceptováno potlačení exploze hasicím práškem. Primárně je určen pro ochranu zařízení, které jsou v běžném procesu čištěny vodou.

Proč WATER SHOT?

 • materiál v dané technologii není při hašení kontaminovaný hasicím práškem
 • po potlačení výbuchu se technologie pouze vysuší, není nutno odstraňovat běžné práškové hasivo
 • voda obsažená ve WATER SHOT neznečišťuje životní prostředí, jedná se o vysoce ekologické hasivo
 • jedná se o cenově zajímavé zařízení


Water Shot RSBP

Potravinářský průmysl - sladovna

Sladovny jsou nedílnou součástí potravinářského průmyslu. Vypracovaná studie RSBP vám ukáže všechny rizikové oblasti, včetně výběru té nejvhodnější ochrany. V modelové situaci jsme znázornili příklady použití HRD systému, který je určen pro potlačení výbuchu.

Případová studie - sladovna

Reference z instalací

Zařízení již máte, ale potřebujete servis? Napište nám.

Identifikační data
Informace o projektu
Specifikace produktu (prachu)

Maximální velikost jednoho souboru je 5 MB.
Celkový počet nahrávaných souborů je maximálně 10.

Maximální velikost jednoho souboru je 5 MB.
Celkový počet nahrávaných souborů je maximálně 10.

Rozměry chráněného zařízení
Kruhová nádoba
Pravoúhlá nádoba
Pravoúhlý filtr s vertikálními vaky
Kruhový filtr
Pravoúhlý filtr s horizontálními vaky
Cyklón
Specifikace zařízení

Maximální velikost jednoho souboru je 5 MB.
Celkový počet nahrávaných souborů je maximálně 10.

Zobrazit/Skrýt dotazník k poptávce