Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb a personalizaci nabídky zákazníkům v souladu s ochranou osobních údajů. Nastavení cookies si můžete upravit. Zavřít

Lakýrnický průmysl

V lakýrnickém průmyslu jsou zpracovávány a používány různé typy nátěrových materiálů. Mezi nejčastěji používané patří kapalné lakovací hmoty a práškové barvy. V obou případech se lze setkat se značným rizikem vzniku požárů či výbuchů.

Na rozdíl od tekutých nátěrových hmot, jsou jednotlivé složky práškových barev smíchávány v tavenině. Ta je pak vytlačována na chladící válce a po zchladnutí se mele na požadovanou hrubost. Tato výsledná hmota je konečným výrobním produktem – práškovou barvou.

Prášková barva se při aplikaci ničím neředí, ani se v žádné tekutině nerozpouští. Nanáší se na lakovaný produkt pomocí stlačeného vzduchu, který po smísení s práškem vytváří směs, která se chová jako tekutá. V lakovacích kabinách může tato směs vytvářet nebezpečné výbušné prostředí, toto nebezpečí hrozí především ve filtračních jednotkách.

Lakýrnický průmysl RSBP

 

RIZIKA VÝBUCHU a požáru v lakýrnickém PRŮMYSLU

Požáry a exploze prachu v lakýrnickém průmyslu mohou např. vznikat při mletí a drcení taveniny při výrobě práškové barvy, velké riziko představuje také samotná aplikace práškových barev v lakovacích kabinách. Při procesu lakování je rozvířený prach zachytáván do filtračních jednotek, kde může vytvářet výbušnou atmosféru. Problémem také mohou být elektrostatické výboje na lakovacích pistolích, kde může docházet ke vzniku požáru.

KOMBINACE PRVKŮ VEDOUCÍCH KE VZNÍCENÍ A EXPLOZI

Ke vznícení a následnému hoření dochází, vyskytnou-li se ve stejném místě a čase zároveň:

  • látky charakteristické exotermními reakcemi,
  • dostatečné množství kyslíku (resp. obecně oxidovadla),
  • účinný zdroj zapálení (efektivní iniciační zdroj).
Výbuchový pentagon RSBP

VÝBUCHŮM A POŽÁRŮM V LAKÝRNICKÉM PRŮMYSLU JE NUTNÉ PŘEDEJÍT

V současné době je již technologicky možné identifikovat v předstihu všechna výše uvedená rizika. Také směrnice ATEX 153 ukládá povinnost aplikovat vhodná preventivní opatření a chránit tak lidské životy i předcházet ničivým dopadům explozí a požárů na provoz továren.

Výhody výbuchové a požární ochrany

  • zvýšení bezpečnosti práce a ochrana lidského zdraví a životů
  • ochrana majetku a nákladných technologií
  • snížení rizika škod a ztrát ve výrobě
  • eliminace dlouhých odstávek, udržení stávajících odběratelů a zachování ekonomické stability

OSLOVTE SE SVÝM POŽADAVKEM ODBORNÍKY

Nevíte, zda se problematika výbuchové a požární ochrany týká i vašeho podniku? Poptáváte konkrétní řešení? Obraťte se na nás jako na profesionály a výrobce, kteří se denně úspěšně věnují v tomto oboru odbornému výzkumu a vývoji.