Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb a personalizaci nabídky zákazníkům v souladu s ochranou osobních údajů. Nastavení cookies si můžete upravit. Zavřít

ELEVEX - Výbuchová ochrana dopravníků

ELEVEX je certifikované efektivní řešení výbuchové ochrany vertikálních a horizontálních dopravníků. Systém ELEVEX redukuje výbuchový tlak na extrémně nízkou hodnotu. Ačkoliv se použitím systému ELEVEX nedá předcházet vzniku výbuchu v elevátoru nebo v jiném podobném dopravním systému, mohou být důsledky sníženy na minimum. Tento systém je unikátní ve variabilitě použití, kdy jej dokážeme navrhnout jak pro dopravníky uvnitř budov, tak pro ty, které jsou umístěné venku. Lze jej použít i na vaše již používané technologie bez časově i finančně nákladných úprav. Systém ELEVEX je certifikován dle normy CEN/TR 16829.

Stáhnout katalog

KDE JE RIZIKO?

Seznam faktorů, které mohou způsobit výbuch při dopravě sypkých materiálů, je dlouhý a pravděpodobnost, že může během jeho provozu dojít k výbuchu, je značná. V takovém případě vznikají škody nejen na majetku, ale také na lidském zdraví - s tím jsou spojeny nejen vysoké náklady na opravu, či výměnu takového dopravníku, ale také vedlejší náklady spojené s úplným zastavením výroby, nebo složitější manipulací s dopravovaným materiálem po dobu odstávky takového dopravníku.

VÝHODY

 • certifikovaný ochranný systém
 • jednoduchá instalace i na stávající technologie
 • vhodné i pro vysoké elevátory
 • vysoce variabilní systém

VHODNÉ PRO

 • korečkové elevátory
 • horizontální dopravníky
 • redlery

Varianty systému Elevex

POTLAČENÍ VÝBUCHU

Potlačení výbuchu je nejčastějším a nejrozšířenějším způsobem ochrany proti výbuchu u korečkových elevátorů.

 Elevex - potlačení výbuchu RSBP

KOMPONENTY

 • detektor výbuchu
 • bariéry zabraňující přenosu výbuchu na vstupu do korečkového elevátoru a výstupu do připojených technologií a zařízení
 • potlačení výbuchu na hlavě a patě elevátoru

VÝHODY

 • redukuje výbuchový tlak na extrémně nízkou hodnotu – i existující a používané technologie v případě exploze bezpečně ochrání bez destrukčních následků
 • bezpečný a vhodný způsob ochrany elevátorů, které jsou umístěny jak vně, tak i uvnitř budovy

ODLEHČENÍ VÝBUCHU

Při odlehčení je očekáváno, že se plamenná a tlaková vlna uvolní skrz odlehčovací plochu do bezpečného prostoru.

  Elevex - odlehčení výbuchu RSBP

KOMPONENTY

 • detektor výbuchu
 • bariéry zabraňující přenosu výbuchu na vstupu do korečkového elevátoru a výstupu do připojených technologií a zařízení
 • odlehčení pomocí speciálně vyvinutých membrán

VÝHODY

 • extrémně rychlé snížení výbuchového tlaku
 • efektivní, ekonomicky výhodné řešení a jednoduchá instalace
 • volitelné senzory otevření membrán a teplotní izolace
 • vhodné pro elevátory umístěné mimo budovy
 • v případě exploze bezpečně ochrání bez destrukčních následků i existující a již používané technologie

BEZPLAMENNÉ ODLEHČENÍ VÝBUCHU

Při bezplamenném odlehčení zařízení FLEX, které zabraňuje šíření plamene, tepelné fronty a současně redukuje tlak.

 Elevex - bezplamenné odlehčení výbuchu RSBP

KOMPONENTY

 • detektor výbuchu
 • bariéry zabraňující přenosu výbuchu na vstupu do korečkového elevátoru a výstupu do připojených technologií a zařízení
 • bezplamenné odlehčení výbuchu

VÝHODY

 • účinné zachycení plamene a teploty a zajištění bezpečné zóny pro pohyb osob, technologií a staveb
 • efektivní zadržení prachu
 • vysoká účinnost a spolehlivost systému
 • jednoduchá montáž a bezúdržbový provoz
 • eliminace vysokých nákladů na stavební úpravy
 • v případě výbuchu bezpečně ochrání bez destrukčních následků i existující a již používané technologie
 • ekonomicky výhodné řešení

Potravinářský průmysl - sladovna

Sladovny jsou nedílnou součástí potravinářského průmyslu. Vypracovaná studie RSBP vám ukáže všechny rizikové oblasti, včetně výběru té nejvhodnější ochrany. V modelové situaci jsme znázornili příklady použití certifikovaného systému ELEVEX pro ochranu korečkových elevátorů.

Případová studie - sladovna RSBP

 

Reference z instalací

Zařízení již máte, ale potřebujete servis? Napište nám.

Identifikační data
Informace o projektu
Specifikace produktu (prachu)

Maximální velikost jednoho souboru je 5 MB.
Celkový počet nahrávaných souborů je maximálně 10.

Maximální velikost jednoho souboru je 5 MB.
Celkový počet nahrávaných souborů je maximálně 10.

Rozměry chráněného zařízení
Specifikace zařízení

Maximální velikost jednoho souboru je 5 MB.
Celkový počet nahrávaných souborů je maximálně 10.

Zobrazit/Skrýt dotazník k poptávce