Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb a personalizaci nabídky zákazníkům v souladu s ochranou osobních údajů. Nastavení cookies si můžete upravit. Zavřít

Dřevozpracující a papírenský průmysl

Výbušná atmosféra se v dřevozpracujících závodech může vyskytovat v celé řadě míst. Stát se tak může přímo při zpracovávaní dřeva, kde dochází k produkci hořlavého prachu. Dalšími místy mohou být dopravní systémy dřevního materiálu, mezi které patří pásové, šnekové a jiné dopravníky. Největší riziku výbuchu hořlavého prachu pak představují systémy odsávání prachu. V těchto systémech se trvale vyskytuje výbušná atmosféra.

Při přepravě a manipulaci s dřevným materiálem dochází k rozviřování prachových částic. V kombinaci se vzduchem tyto částice vytvoří výbušnou atmosféru. V případě, že výbušná směs přijde do kontaktu s iniciačním zdrojem, může dojít k ničivé explozi. Výbuch se vyznačuje prudkým nárůstem teploty a tlaku, které mohou mít destruktivní účinky jak na výrobní technologii, tak na zdraví a životy obsluhujícího personálu.

Dřevozpracující průmysl RSBP

 

RIZIKA VÝBUCHU V DŘEVOZPRACUJÍCÍM a papírenském PRŮMYSLU

Požáry a exploze prachu v dřevařském průmyslu mohou např. vznikat při mletí, drcení, plnění zásobníků dřevným odpadem, odprašování, odsávání a přepravě dřevného prachu do filtrů a odlučovačů, broušení lakovaných či jinak upravených dřevěných dílců.

KOMBINACE PRVKŮ VEDOUCÍCH KE VZNÍCENÍ A EXPLOZI

Ke vznícení a následnému hoření dochází, vyskytnou-li se ve stejném místě a čase zároveň:

  • látky charakteristické exotermními reakcemi,
  • dostatečné množství kyslíku (resp. obecně oxidovadla),
  • účinný zdroj zapálení (efektivní iniciační zdroj).
Výbuchový pentagon RSBP

PODCENIT PROTIVÝBUCHOVOU OCHRANU SE NEVYPLÁCÍ

Své o tom ví například v kanadském městě Burns Lake v Britské Kolumbii, kde došlo k fatální explozi v pile Babine Forest Products. Výbuch a následný požár továrnu zcela zničily. Příčinou byla vysoká koncentrace dřevného prachu a chybějící protivýbuchová ochrana. Výbuch v pile Babine Forest Products. Zdroj: CBC.ca
Zdroj: CBC.ca

VÝBUCHŮM V DŘEVOZPRACUJÍCÍM PRŮMYSLU JE NUTNÉ PŘEDEJÍT

V současné době je již technologicky možné identifikovat v předstihu všechna výše uvedená rizika. Také směrnice ATEX 153 ukládá povinnost aplikovat vhodná preventivní opatření a chránit tak lidské životy i předcházet ničivým dopadům explozí na provoz továren.

Výhody výbuchové ochrany

  • zvýšení bezpečnosti práce a ochrana lidského zdraví a životů
  • ochrana majetku a nákladných technologií
  • snížení rizika škod a ztrát ve výrobě
  • eliminace dlouhých odstávek, udržení stávajících odběratelů a zachování ekonomické stability

OSLOVTE SE SVÝM POŽADAVKEM ODBORNÍKY

Nevíte, zda se problematika výbuchové ochrany týká i vašeho podniku? Poptáváte konkrétní řešení? Obraťte se na nás jako na profesionály a výrobce, kteří se denně úspěšně věnují v tomto oboru odbornému výzkumu a vývoji.