Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb a personalizaci nabídky zákazníkům v souladu s ochranou osobních údajů. Nastavení cookies si můžete upravit. Zavřít

FIREPRO - Hašení dopravních cest

Při transportu sypkého materiálu dopravními cestami hrozí reálné nebezpečí požáru. S tímto rizikem se lze setkat např. na zauhlovacích cestách v energetice nebo kdekoli se dopravuje podobný materiál podobným způsobem. Při nedostatečné detekci a požární ochraně mohou být následky požáru devastující, jelikož se ložisko požáru dokáže velmi rychle rozšířit, díky rychlému pohybu dopravníkových pásů.

Automatický hasicí systém FIREPRO je možným řešením ochrany těchto cest. Systém FIREPRO pracuje na bázi sledování chráněného prostoru vysoce citlivými optickými detektory. V případě detekce vznikajícího požáru vysílá detektor v jednotkách milisekund signál do ústředny, která neprodleně zahajuje hašení. Hasivo ve formě vodní mlhy je v chráněném prostoru rovnoměrně rozptýleno za pomoci speciálních trysek navržených přesně pro tento typ hašení.

Stáhnout katalog

Ochrana zauhlovacího mostu FIREPRO

VÝHODY

  • vysoká reakční rychlost systému
  • automatické hlídání detektorů a trysek proti zašpinění
  • nízká spotřeba hasicí vody ve srovnání s jinými systémy
  • variabilita nastavení systému a akčních prvků
  • provedení do výbušného prostředí

RIZIKO

  • zadření rozžhaveného válečku pásu, který iniciuje zahoření
  • jiskra způsobující požár přepravovaného materiálu
  • dopravní ohniska a jejich rozhoření (samovznícení, žhnutí)
  • závada na elektroinstalaci, příp. lidská chyba

Komponenty hasicího systému firepro

DETEKTOR Lumex 2

Optický detektor LumEx 2

Umožňuje indikovat plamen a jiskry v hlídaném technologickém úseku a tento podnět převést a zesílit na signál vhodný k dalšímu vyhodnocení a zpracování. Je vybaven ofukem pro zajištění přesnosti snímání IR a UV spektra. Použití je možné i v prostorách s umělým osvětlením. Vybaven vnitřní pamětí, která zajišťuje nezávislou archivaci dat.

Řídicí Ústředna CONEX

Ústředna Conex RSBP

Řídicí ústředna je instalována poblíž chráněného zařízení v dosahu obsluhy mimo zóny s nebezpečím výbuchu a požáru. Do ústředny je zavedena kabeláž z detektorů a hasicích prvků. Může zde být napojena také optická nebo akustická signalizace, signály do/z řídícího systému a ostatní blokace a vazby.

Trysky

Tryska vodního hašení RSBP

Používá se pro vypouštění hasicích médií u protipožárních systémů, které jsou použity v technologiích jako součást instalace. Speciálně vyvinuté trysky produkující k hašení vodní mlhu výrazně snižují spotřebu vody. Trysky jsou určeny do prašného prostředí a jsou vybaveny ochranou před usazováním nečistot.

Zařízení již máte, ale potřebujete servis? Napište nám.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ