Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb a personalizaci nabídky zákazníkům v souladu s ochranou osobních údajů. Nastavení cookies si můžete upravit. Zavřít

Potravinářský a zemědělský průmysl

V potravinářském průmyslu jsou zpracovávány sypké materiály, jakými jsou např. mouka, cukr, káva, čaj, rýže, obilniny, krmné směsi, koření, sušené mléko, škrob, slad apod., které mají specifické výbuchové charakteristiky.

V průběhu průmyslové výroby se ze sypkého materiálu uvolňují do vzduchu drobné částice. Pohybem vzduchu se částice víří a snadno dosahují výbušné koncentrace. Při styku rozvířeného prachu s efektivním iniciačním zdrojem dochází k nebezpečné explozi, která může mít nedozírné následky jak na výrobní technologii, tak na zdraví a životech pracovníků. Zejména v uzavřeném prostoru pak riziko výbuchu narůstá.

Společnost RSBP nabízí komplexní ochranu proti ničivým následkům výbuchu v technologiích, které zpracovávají tyto sypké materiály.

Potravinářský průmysl RSBP

 

RIZIKA VÝBUCHU V POTRAVINÁŘSKÉM A zemědělském PRŮMYSLU

V potravinářském a zpracovatelském průmyslu je v průběhu výroby zacházeno se sypkým materiálem, povětšinou organického původu. Z těchto materiálů či látek se uvolňují do vzduchu drobné prachové částice se specifickými výbuchovými vlastnostmi, které ve směsi se vzduchem vytváří výbušnou koncentraci. Na stejném místě se, třeba i nedopatřením, objeví mechanická jiskra, statický výboj nebo dojde k zahřátí okolních povrchů. Tyto podmínky vedou k nevyhnutelnému důsledku – prudkému lokálnímu nárůstu energie, tepla a tlaku.

KOMBINACE PRVKŮ VEDOUCÍCH KE VZNÍCENÍ A EXPLOZI

Ke vznícení a následnému hoření dochází v případě, že se na stejném místě a ve stejném čase zároveň vyskytnou: 

  • látky charakteristické exotermními reakcemi (např. organické prachové částice),
  • dostatečné množství kyslíku (resp. obecně oxidačního činidla),
  • účinný zdroj zapálení (efektivní iniciační zdroj).


Výbuchový pentagon RSBP

PODCENIT PROTIVÝBUCHOVOU OCHRANU SE NEVYPLÁCÍ

Své o tom ví například v americké Georgii, kde došlo k fatální explozi v cukrovaru ImperialSugar. Protivýbuchová ochrana byla v této firmě podceněna mimo jiné i proto, že se zde ve výrobě zacházelo se stejným materiálem už po 150 let a “za tu dobu přece nikdy k žádným výbuchům nedošlo”. Bohužel došlo k explozi následované řadou dalších výbuchů.

VÝBUCHŮM V POTRAVINÁŘSKÉM a zemědělském PRŮMYSLU JE NUTNÉ PŘEDEJÍT

V současné době je již technologicky možné identifikovat v předstihu všechna hrozící rizika. Povinnost aplikovat vhodná preventivní opatření ukládá směrnice ATEX 153, čímž je dosažena ochrana lidských životů i výrobní technologie před ničivými následky výbuchu.

VÝHODY VÝBUCHové ochrany

  • zvýšení bezpečnosti práce a ochrana lidského zdraví a životů
  • ochrana majetku a nákladných technologií
  • snížení rizika škod a ztrát ve výrobě
  • eliminace dlouhých odstávek, udržení stávajících odběratelů a zachování ekonomické stability

OSLOVTE SE SVÝM POŽADAVKEM ODBORNÍKY, kontaktujte nás

Nevíte, zda se problematika výbuchové ochrany týká i vašeho podniku? Poptáváte konkrétní řešení? Obraťte se na nás jako na profesionály a výrobce, kteří se této problematice denně věnují.

Potravinářský průmysl - sladovna

Kvůli velké poptávce a nutnosti větších objemů výroby jsou dnes sladovny samostatně fungující poloautomatické závody produkující slad i do více pivovarů. Přítomnost hořlavého prachu z ječmene neustále ohrožuje zdraví a životy zaměstnanců. Cílem RSBP je zákazníkovi zabezpečit celý provoz a chránit tak lidské životy pomocí vhodného ekonomického a efektivního řešení. Jaký typ ochrany jsme zvolili v provozu sladovny zjistíte v následující modelové studii.

Ochrana sladovny RSBP