Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb a personalizaci nabídky zákazníkům v souladu s ochranou osobních údajů. Nastavení cookies si můžete upravit. Zavřít

Strojírenský a automotive průmysl

Asi největší riziko výbuchu a požáru ve strojírenském průmyslu představuje kovový prach, a to zejména tam, kde dochází k opracování hliníku a jeho slitin. Při zpracovávání kovových obrobků dochází k uvolňování prachu, který se při smíchání s oxidačním činidlem stává velice výbušným. Mezi typické příklady patří hliník, hořčík, titan nebo zinek a jejich slitiny, kde mají významné zastoupení.

V průběhu průmyslové výroby se ze sypkého materiálu uvolňují do vzduchu drobné částice. Pohybem vzduchu se částice víří a snadno dosahují výbušné koncentrace. Při styku rozvířeného prachu s efektivním iniciačním zdrojem dochází k nebezpečné explozi. Zejména v uzavřeném prostoru pak riziko výbuchu narůstá. 

Ve většině případů se jedná o mechanickou úpravu povrchů, ať je to broušení, otryskávání nebo řezání. Toto riziko se vyskytuje v automotive průmyslu u výroby hliníkových kol, slitinových součástí např. u karosérie nebo výroby brzd. Ve stavebním průmyslu je to např. u výroby hliníkových okenních profilů. V CNC strojích pro zpracovávání obrobků ze slitin kovových materiálů pak existuje velké riziko vzniku devastujících požárů. 

Strojírenský průmysl RSBP

 

RIZIKA Ve strojírenském PRŮMYSLU

Kovové prachy mají řadu specifických vlastností, které je odlišují od jiných běžných prachů, jako je např. škrob, mouka nebo cukr. Všechny prachy mění své výbuchové parametry v závislosti na zrnitosti. U kovových prachů se tento jev projevuje v extrémní míře. Zatímco u organických prachů je rozdíl parametrů mezi hrubým a extrémně jemným prachem v rozmezí desítek procent, u hliníkového prachu je to v řádu stovek procent. Platí tedy pravidlo čím jemnější kovový prach, tím ničivější exploze.

KOMBINACE PRVKŮ VEDOUCÍCH KE VZNÍCENÍ A EXPLOZI

Ke vznícení a následnému hoření dochází v případě, že se na stejném místě a ve stejném čase zároveň vyskytnou: 

  • látky charakteristické exotermními reakcemi,
  • dostatečné množství kyslíku (resp. obecně oxidačního činidla),
  • účinný zdroj zapálení (efektivní iniciační zdroj).


Výbuchový pentagon RSBP

RIZIKA ŘETĚZOVÝCH EXPLOZÍ

V průmyslové zpracovatelské technologii, která běžně může sestávat ze sprejové sušárny, vibračního žlabu, cyklónu apod., může za určitých okolností dojít ke spuštění řetězové reakce explozí, protože jednotlivé technologie jsou propojeny systémem pneudopravy. Podcenění rizika oddělení exploze může přinést nedozírné následky a vést dokonce až ke ztrátě lidských životů a destrukci zařízení a celých budov.

VÝBUCHŮM A POŽÁRŮm VE STROJÍRENSKÉM PRŮMYSLU JE NUTNÉ PŘEDEJÍT

V současné době je již technologicky možné identifikovat v předstihu všechna hrozící rizika. Povinnost aplikovat vhodná preventivní opatření ukládá směrnice ATEX 153, čímž je dosažena ochrana lidských životů i výrobní technologie před ničivými následky výbuchu.

Výhody výbuchové a požární ochrany

  • zvýšení bezpečnosti práce a ochrana lidského zdraví a životů
  • ochrana majetku a nákladných technologií
  • snížení rizika škod a ztrát ve výrobě
  • eliminace dlouhých odstávek, udržení stávajících odběratelů a zachování ekonomické stability

OSLOVTE SE SVÝM POŽADAVKEM ODBORNÍKY, kontaktujte nás

Nevíte, zda se problematika výbuchové a požární ochrany týká i vašeho podniku? Poptáváte konkrétní řešení? Obraťte se na nás jako na profesionály a výrobce, kteří se denně úspěšně věnují v tomto oboru odbornému výzkumu a vývoji.