Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb a personalizaci nabídky zákazníkům v souladu s ochranou osobních údajů. Nastavení cookies si můžete upravit. Zavřít

Služby zákazníkům

Pro minimalizaci rizik spojených s výbuchem nebo požárem poskytujeme v rámci své činnosti kompletní spektrum služeb.

Mimo komplexní výbuchové a požární ochrany od návrhu po servis vlastních zařízení, nabízíme analýzu rizik, tvorbu dokumentace o ochraně před výbuchem a také odborné semináře na různá témata v oblastech protivýbuchové a protipožární ochrany.

V RSBP dbáme na udržování dobrých vztahů se zákazníky. Zajímá nás zda, je ve vašich provozech vše v pořádku. Neváhejte se na nás kdykoli obrátit s dotazem nebo s žádostí o servisní prohlídku.

Mimo všech výše uvedených služeb nás můžete nás navštívit na veletrzích po celém světě nebo se můžete přijet podívat do našeho showroomu.

 

Kde se můžeme setkat s rizikem výbuchu?

Primárním nositelem rizika výbuchu v průmyslových provozech (procesech a technologiích) jsou materiály a látky, které se v nich vyskytují. Většina organických látek ve formě prachu má za definovaných specifických podmínek schopnost vytvořit nebezpečnou výbušnou atmosféru. Pro názornost jsou níže uvedeny zástupci typových technologii, ve kterých je nutné problematiku rizik výbuchu analyzovat a řešit.

Typové technologie s potenciálním rizikem výskytu výbušné atmosféry

 • systémy pneumatické dopravy sypkých hmot (pneumatické dopravní trasy)
 • systémy mechanické dopravy sypkých hmot (korečkové, redlerové, šnekové…)
 • procesy povrchových úprav (lakování, tryskání, povlakování…)
 • aspirační systémy (cyklónové odlučovače, filtrační jednotky, průmyslové vysavače...)
 • systémy pro skladování a dávkování sypkých hmot (sila, zásobníky, váhy, mixéry…)
 • systémy pro mechanické dělení materiálů (mlýny, drtiče, třídiče…)
 • a další, ve kterých se může vyskytovat výbušný prach ve vznosu se vzduchem (okysličovadlem)

Zajištění protivýbuchové bezpečnosti je nedílnou součástí zajištění systému BOZP na pracovišti. Základní povinnosti provozovatelům v oblasti protivýbuchové bezpečnosti ukládá směrnice evropského parlamentu a rady 1999/92/EC (aktuálně známá rovněž pod označením ATEX 153).

Zaměstnavatelé jsou podle této směrnice povinni zpracovat a udržovat “dokumentaci o ochraně před výbuchem - DOPV“. Nosnými částmi DOPV jsou analýza rizik výbuchu, klasifikace zařízení či technologii do příslušných zón z pohledu rizik výbuchu a na jejím základě následně specifikace požadavků na instalaci ochranných systémů protivýbuchové prevence v místech, kde je to na základě závěru provedené analýzy rizik potřeba.

Klíčovým faktorem pro každý proces analýzy rizik výbuchu je znalost požárně technických a výbuchových charakteristik (PTCH) materiálů, které se v analyzovaném procesu vyskytuje. V rámci zajištění komplexních služeb zákazníkům jsme v naší akreditované zkušební laboratoři schopni stanovit široké spektrum rizikových charakteristik jako:

 • minimální teplota vznícení vrstvy prach / MIT dl
 • minimální teplota vznícení prachu ve vznosu / MIT dc
 • minimální zápalná energie / MIE
 • dolní mez výbušnosti / LEL
 • maximální výbuchový tlak / pmax
 • maximální rychlost nárustu výbuchového tlaku / (dp/dt)max
 • konstanta Kst (klasifikace třídy výbušnosti St1-3)

Že v RSBP řešíme zakázky od projekce, dodávky materiálu, instalace až po uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy už víte, tím však spolupráce s námi nekončí. Pro vaše potřeby je k dispozici plně kvalifikované servisní oddělení, které je na telefonu 24/7 a je připraveno kdykoliv pomoci s vaším aktuálním požadavkem.

Ať už se jedná o pravidelnou servisní prohlídku nebo akutní servisní zásah v případě aktivace systému při výbuchu nebo požáru. Servisní technici jsou schopni reagovat na vaše požadavky v dojezdových časech i do 24 hodin.

Servisujeme veškerá zařízení instalovaná naší společností, ať už od nás používáte zařízení pro odlehčení, potlačení nebo izolaci výbuchu, požární ochranu lakovacích kabin a jiné. Kompletní portfolio najdete v sekcích výbuchové a požární ochrany.

Naši technici jsou mimo jiné proškolení v bezpečnosti při práci ve výškách a disponují zdravotním osvědčením pro potravinářské provozy. Spolupracujte pouze se špičkovými odborníky v oboru. Jsme zde pro váš bezpečný provoz!

Jaké typy servisních prohlídek nabízíme?

 • pravidelné servisní služby dle platné legislativy
 • opravy instalovaných systémů
 • dodávky náhradních dílů
 • kompletní nové realizace v případě rozšíření výroby

JAK SERVISNÍ PROCES PROBÍHÁ?

 • kontakt z vaší, či naší strany - hlídáme za vás termíny pravidelné údržby
 • cenová nabídka a její vzájemné odsouhlasení
 • domluva termínu servisního zásahu s manažerem servisu
 • kontaktuje vás proškolený technik, který bude servisní zásah provádět
 • samotný servisní zásah a znovuzprovoznění systému
 • kontrola provozuschopnosti
 • předání práce, předávací protokol a fakturace

které komponenty jsou součástí servisní kontroly?

 • řídicí ústředny a její jednotlivé stavy včetně odzkoušení
 • detekční systém včetně konektorů
 • hasicí láhve, trysky a těsnění
 • protiexplozní membrány a indikátory
 • tlakové armatury, manometry a ventily
 • B-FLAP I - zpětná klapka a její vyčištění a kontrola
 • FLEX, výměna síta, popř. membrány

Potřebujete servis? Vyplňte formulář níže, my se vám ozveme!

Identifikační data

Registrace na Seminář o výbuchové ochraně

V průmyslové praxi se velmi často můžeme setkat s procesy, ve kterých hrozí reálné riziko výbuchu. Většinou stačí malá jiskra v prašném prostředí a následky mohou být nedozírné. Přijměte pozvání na odborný seminář o prevenci rizika výbuchu a požáru v průmyslových provozech a jejich ochraně nejmodernějšími technologiemi naší společností. Odborné přednášky jsou vždy doplněny praktickými ukázkami výbuchu a dalším doprovodným programem. Níže, prosím, vyplňte registrační formulář jako závaznou přihlášku, kde si i vyberete pro vás nejvhodnější termín a téma semináře.

Registrace na Seminář o výbuchové ochraně 18. 5. 2023 byla ukončena.

Organizační pokyny k odbornému semináři naleznete zde:

Pozvánka na seminář Organizační pokyny