Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb a personalizaci nabídky zákazníkům v souladu s ochranou osobních údajů. Nastavení cookies si můžete upravit. Zavřít

Farmaceutický a chemický průmysl

V chemickém a farmaceutickém průmyslu jsou zpracovávány sypké materiály, které mají specifické výbušné charakteristiky. V průběhu průmyslové výroby se ze sypkého materiálu uvolňují do vzduchu drobné částice, pohybem vzduchu se částice víří a snadno dosahují výbušné koncentrace. Při styku rozvířeného prachu s efektivním iniciačním zdrojem dochází k nebezpečné explozi.

Tyto průmysly zpracovávají širokou škálu materiálů s různými úrovněmi výbušnosti a když se hořlavé páry spojí s tímto prachem, vytvoří výbušnou směs, která může být zapálena elektrostatickým výbojem, mechanickým přehřátím nebo chemickou reakcí. Ve farmaceutickém procesu se léčiva vyrábí často v menších výrobních procesech, zachází se zde však s vysoce hodnotnými materiály. 

Farmaceutický průmysl RSBP

RIZIKA VÝBUCHU V CHEMICKÉM A FARMACEUTICKÉM PRŮMYSLU

V chemickém a farmaceutickém průmyslu je v průběhu výroby zacházeno se sypkým materiálem. Z těchto materiálů či látek se uvolňují do vzduchu drobné prachové částice se specifickými výbušnými vlastnostmi. Uvnitř i v okolí průmyslových výrobních technologií vytváří jemný prášek ve směsi se vzduchem výbušnou koncentraci. Na stejném místě se třeba i nedopatřením objeví mechanická jiskra, statický výboj, nebo dochází k zahřátí okolních povrchů. Tyto podmínky vedou k nevyhnutelnému důsledku – prudkému lokálnímu nárůstu energie, tepla a tlaku. 

KOMBINACE PRVKŮ VEDOUCÍCH KE VZNÍCENÍ A EXPLOZI

Ke vznícení a následnému hoření dochází, vyskytnou-li se ve stejném místě a čase zároveň:

  • látky charakteristické exotermními reakcemi,
  • dostatečné množství kyslíku (resp. obecně oxidovadla),
  • účinný zdroj zapálení (efektivní iniciační zdroj).
Výbuchový pentagon RSBP

VÝBUCHŮM V CHEMICKÉM a farmaceutickém PRŮMYSLU JE NUTNÉ PŘEDEJÍT

V současné době je již technologicky možné identifikovat v předstihu všechna hrozící rizika. Povinnost aplikovat vhodná preventivní opatření ukládá směrnice ATEX 153, čímž je dosažena ochrana lidských životů i výrobní technologie před ničivými následky výbuchu.

Výhody výbuchové ochrany

  • zvýšení bezpečnosti práce a ochrana lidského zdraví a životů
  • ochrana majetku a nákladných technologií
  • snížení rizika škod a ztrát ve výrobě
  • eliminace dlouhých odstávek, udržení stávajících odběratelů a zachování ekonomické stability

OSLOVTE SE SVÝM POŽADAVKEM ODBORNÍKY

Nevíte, zda se problematika výbuchové ochrany týká i vašeho podniku? Poptáváte konkrétní řešení? Obraťte se na nás jako na profesionály a výrobce, kteří se denně úspěšně věnují v tomto oboru odbornému výzkumu a vývoji.