Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb a personalizaci nabídky zákazníkům v souladu s ochranou osobních údajů. Nastavení cookies si můžete upravit. Zavřít

FIREPRO - Požární ochrana ostatních zařízení

V průmyslovém prostředí se často setkáváme s řadou různých strojních zařízení, které pracují s hořlavými látkami. Zpravidla v žádné z těchto technologií nelze vyloučit možný vznik iniciace a tím i výskyt požáru. I malý a nenápadný iniciační zdroj může způsobit rychle šířící se požár v technologickém zařízení a tím samozřejmě ohrozit zdraví nebo život vašich zaměstnanců a způsobit nemalé škody na majetku.

Automatický hasicí systém FIREPRO je vhodným řešením ochrany technologických celků, jakými jsou např. míchací stroje, sušárny, mlýny nebo drtiče. Náš systém FIREPRO pro ochranu těchto strojních zařízení odpovídá normě EN ISO 19353.

Stáhnout katalog

 

FirePro - požární ochrana RSBP

FUNKCE SYSTÉMU

Systém FIREPRO dodávaný naší společností vytváří účinný nástroj pro hašení strojního zařízení, a tím minimalizuje možnost vzniku zranění a škod důsledkem požáru. Principiálně systém pracuje na bázi kontinuálního sledování chráněného prostoru citlivými detektory, které zachycují specifické parametry požáru. V případě výskytu požáru vysílá detektor signál do ústředny a ta neprodleně zahajuje hašení. Hasivo je v chráněném prostoru rovnoměrně rozptýleno za pomoci speciálních trysek. Systém svou funkcí vytváří velmi efektivní způsob hašení požáru strojního zařízení.

VÝHODY

  • vysoká reakční rychlost systému
  • automatické hlídání detektorů proti zašpinění
  • vysoká hasicí účinnost a chladící efekt hasiva
  • speciálně vyvinuté trysky pro různé typy hasicí látky

RIZIKO poŽÁRU VE STROJNÍCH ZAŘÍZENÍCH

  • tření a vývoj tepla, samovznícení
  • teplo jako důsledek přetížení stroje
  • vniknutí iniciačního zdroje
  • závada elektroinstalace

Reference z instalací

Zařízení již máte, ale potřebujete servis? Napište nám.

Kontaktní formulář