Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb a personalizaci nabídky zákazníkům v souladu s ochranou osobních údajů. Nastavení cookies si můžete upravit. Zavřít

FIREPRO - Systém zhášení jisker

Při některých technologických procesech vznikají jiskry a žhavé částice, které jsou dále prostřednictvím proudu vzduchu odváděny potrubím nebo dopravovány vybranými dopravníky a zastavují se ve filtrační jednotce, zásobníku nebo sile, kde dopravovaný materiál může začít doutnat, což může v důsledku vést k požáru a sekundárně k ničivému výbuchu.

FUNKCE SYSTÉMU

Základem systému zhášení jisker jsou vysoce citlivé detektory, jež reagují během několika milisekund na přítomnost žhavých jisker v dopravních systémech. Objeví-li se jiskry nebo žár, řídicí ústředna okamžitě přijímá impuls detektoru a na základě elektronického rozboru během několika tisícin sekundy aktivuje rychloventil tlakové vody. Hasicí hubice v dopravním systému vytvoří kuželovou mlhu hasicího média, a tím dochází k zhašení nežádoucích jisker a žhavých částic. Po ukončení aktivace systému a účinném odstranění nebezpečí se systém automaticky opět uvede do pohotovostního režimu.

Stáhnout katalog

Systém zhášení jisker RSBP

VÝHODY

 • vysoká účinnost a krátká reakční doba systému
 • možnost instalace i na krátkých potrubích
 • variabilní stavebnicový systém
 • konstrukční provedení trysek brání jakémukoliv ucpání
 • automatické hlídání detektorů proti zanesení nečistotami
 • automatické uvedení do opětovného provozu
 • možnost aplikace i ve venkovním prostředí

JISKRY A ŽHAVÉ ČÁSTICE JAKO DŮSLEDEK

 • tření
 • statického náboje
 • přimísení cizorodých částic
 • samovznícení

Zařízení již máte, ale potřebujete servis? Napište nám.

Kontaktní formulář