Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb a personalizaci nabídky zákazníkům v souladu s ochranou osobních údajů. Nastavení cookies si můžete upravit. Zavřít

Energetický průmysl

Energetické závody zpracovávající uhlí a biomasu se vyznačují zvýšeným rizikem vzniku exploze. Při výrobě energie, a to jak tepelné, tak elektrické, může ve výrobním procesu docházet ke vzniku výbušných koncentrací prachu. V případě ideálních podmínek, jakými jsou přítomnost iniciačního zdroje, optimální koncentrace rozvířeného prachu a oxidačního činidla, ohrožuje lidské zdraví a životy a představuje vysoké riziko vzniku ničivých škod na majetku.

Potenciálními místy vzniku výbušných koncentrací prachu jsou prostory vnějšího a vnitřního zauhlování tepláren nebo elektráren. Při přepravě uhlí z uhelné skládky do dalších částí výrobního procesu můžou vznikat výbušné směsi. Uhlí putuje přes zauhlovací cesty, třídiče, cyklóny, mlýny a zásobníky až do kotle. Zde všude může vzniknout výbušná směs uhelného prášku se vzduchem a hrozí zde riziko ničivého výbuchu.

Obdobné riziko vzniká také v teplárnách a elektrárnách zpracovávajících biomasu. Biopaliva vyžadují sušení větších organických částic, které jsou následně drceny na jemnější částice. I zde může dojít ke vzniku výbušné směsi složené z prachových částic a vzduchu.

Energetika RSBP

 

RIZIKA VÝBUCHU V ENERGETICKÉM PRŮMYSLU

Vlivným parametrem pro vznik výbušné směsi je vlhkost uhelného produktu, jeho teplota, obsah kyslíku v nosném mediu a velikost zrna. Obecně můžeme říci, že pokud je nízká vlhkost uhlí, vyšší teplota nosného media a menší zrnitost uhlí, jsou podmínky pro výbuch příznivější. Proto je nutno těmto technologickým zařízením věnovat zvýšenou pozornost při projektování a provozování. Při spalování směsi uhlí a biomasy (sláma, plevy, dřevní hmota atd.) je nutno ještě přihlížet k minimální teplotě vznícení této směsi.

KOMBINACE PRVKŮ VEDOUCÍCH KE VZNÍCENÍ A EXPLOZI

Ke vznícení a následnému hoření dochází v případě, že se na stejném místě a ve stejném čase zároveň vyskytnou: 

  • látky charakteristické exotermními reakcemi,
  • dostatečné množství kyslíku (resp. obecně oxidačního činidla),
  • účinný zdroj zapálení (efektivní iniciační zdroj).


Výbuchový pentagon RSBP

RIZIKA ŘETĚZOVÝCH EXPLOZÍ

Nerespektování rizik hrozících při dopravě zpracovávaného materiálu do kotlů může vést za určitých okolností ke spuštění řetězové reakce explozí napříč technologiemi a celým energetickým závodem. Exploze se promění ve výbuch s nedozírnými následky. Tato řetězová reakce může vést dokonce až ke ztrátě lidských životů a destrukci zařízení a celých budov.

VÝBUCHŮM V ENERGETICKÉM PRŮMYSLU JE NUTNÉ PŘEDEJÍT

V současné době je již technologicky možné identifikovat v předstihu všechna hrozící rizika. Povinnost aplikovat vhodná preventivní opatření ukládá směrnice ATEX 153, čímž je dosažena ochrana lidských životů i výrobní technologie před ničivými následky výbuchu.

Výhody výbuchové ochrany

  • zvýšení bezpečnosti práce a ochrana lidského zdraví a životů
  • ochrana majetku a nákladných technologií
  • snížení rizika škod a ztrát ve výrobě
  • eliminace dlouhých odstávek, udržení stávajících odběratelů a zachování ekonomické stability

OSLOVTE SE SVÝM POŽADAVKEM ODBORNÍKY, kontaktujte nás

Nevíte, zda se problematika výbuchové ochrany týká i vašeho podniku? Poptáváte konkrétní řešení? Obraťte se na nás jako na profesionály a výrobce, kteří se denně úspěšně věnují v tomto oboru odbornému výzkumu a vývoji.