Čeština


Zařízení pro zabránění přenosu výbuchu

Efektivní řešení ochrany technologických zařízení a průmyslových provozů, zabraňující přenosu výbuchu.

V průmyslových zařízeních se často objevuje výbušná koncentrace hořlavých prachů. V případě existence účinných zdrojů iniciace nelze v takových zařízeních vyloučit riziko výbuchu. V mnoha případech tvoří kompletní výrobní technologii nebo provoz celá řada zařízení, jež jsou mezi sebou propojena např. potrubím, dopravníky, atd.

Zpětná protiexplozní klapka B-FLAP I

B-FLAP I je mechanické zařízení navržené tak, aby během exploze zabránilo přenosu plamene a tlaku mezi technologiemi. B-FLAP I je, spolu s dalšími bezpečnostními prvky, součástí systému pro ochranu technologií určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

HRD bariéra

HRD bariéry se vyznačují extrémně rychlým vnesením hasiva do potrubí spojujícího chráněná technologická zařízení. Při výbuchu se nejprve potrubím šíří explozní tlak a za ním následuje plamenná fronta. Obě tyto veličiny je možno zjišťovat speciálními detektory – optickými i tlakovými, které jsou pro daný účel vyvinuty.

Rychlouzavírací šoupátko GatEx

Rychlouzavírací šoupátko GatEx slouží v případě výbuchu k úplnému uzavření potrubí, a je proto vhodné pro ochranu výrobních technologií, ve kterých se vyskytuje nebezpečí výbuchu prachu.

Protiexplozní komín

Protiexplozní komín tvoří za běžného provozu část potrubní trasy – tok materiálu se v protiexplozním komínu obrací a pokračuje dále. Za havarijního stavu plní funkci bezpečnostního prvku, který výbuch šířící se v trase usměrní do bezpečnostní zóny.


Chci poradit s výběrem