Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb a personalizaci nabídky zákazníkům v souladu s ochranou osobních údajů. Nastavení cookies si můžete upravit. Zavřít

Rozhovor pro Powtech World Magazine

Náš výkonný ředitel Ing. Tomáš Wyka byl osloven časopisem Powtech World Magazine k projednání bezpečnostních standardů a směrnic pro ochranu proti výbuchu. Hlavní otázka byla: „Je to dost?“ a jaká jsou rizika a čemu by firmy měly věnovat zvýšenou pozornost při pořizování vhodné explozní ochrany? Dozvíte se také na co je třeba dávat pozor při testování požárně-technických charakteristiky hořlavých látek. V interview se Ing. Tomáš Wyka také zmínil o úpravě stávající legislativy bezplamenných zařízení pro odlehčení výbuchu a jejich možném zaměnění podle normy EN 14797.

Celý rozhovor naleznete na webových stránkách Powtech World Magazine v anglickém jazyce, nicméně krátkou ukázku vám přinášíme zde:

Existuje velké množství bezpečnostních standardů, pravidel, regulací a směrnic platných jak na území EU ale i v celém světě. Je podle vašeho názoru dostatečně přehledná legislativa?

Existuje mnoho standardů, ve kterých musí dojít ke změně a jednoznačnému zlepšení. Jedním z typických příkladů je zařízení pro bezplamenné odlehčení výbuchu, které specifikuje evropská norma EN 16 009, jež udává požadavky na konstrukci, zkoušení, ověřování a použití těchto zařízení. Na trhu se můžeme setkat i se zařízeními, které se jeví jako bezplamenná zařízení pro odlehčení výbuchu, ale jsou certifikovány např. podle EN 14797. Zde je nutné si uvědomit, že pokud hovoříme o zařízeních na bezplamenné odlehčení výbuchu, tak jej nesmíme zaměňovat se zařízením certifikovaným podle EN 14797, které je vyloženě na odlehčení výbuchu, nikoliv jako zařízení na redukci plamene či teploty apod. Takto certifikovaná zařízení jsou nespolehlivá a nedokáží zajistit požadovanou bezpečnost. Pro správné používání a testování je tedy nutno vycházet z normy EN 16009.

Jak by podle vás mělo dojít ke zlepšení a zajištění vyšší úrovně těchto standardů specifikujících bezplamenná zařízení pro odlehčení výbuchu?

Neustále vznikají nové typy bezplamenných zařízení pro odlehčení výbuchu a podle toho je ale zároveň potřeba adekvátně upravovat tuto normu. V RSBP dlouhodobě provádíme svůj vlastní výzkum v této oblasti. Máme silný tým lidí, kteří se specializují výhradně na tuto problematiku. Provedli jsme stovky výbuchových zkoušek s širokým spektrem typů hořlavých prachů, se kterými se v průmyslu můžeme setkat. Výsledky našeho výzkumu jsme ověřili v několika světových nezávislých zkušebních laboratořích. Tímto intenzivním bádáním jsme dospěli k výsledku, že norma EN 16009 je benevolentní, dovolím si tvrdit, že tam chybí přesně stanovená metodika testování a jasně stanovená pravidla pro následnou aplikaci.