Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb a personalizaci nabídky zákazníkům v souladu s ochranou osobních údajů. Nastavení cookies si můžete upravit. Zavřít

Izolace výbuchu: Efektivní metoda ochrany vaší technologie

Prach. Částice, jejíž velikost se pohybuje v jednotkách mikrometrů. Rozvířený nebo usazený hořlavý prach v kombinaci s iniciačním zdrojem a kyslíkem vytváří život ohrožující situaci. Výbuch může nenávratně poškodit výrobní linky nebo i větší části továrny. Pro mnoho průmyslových společností prach představuje hlavní výráběný produkt (např. mouka, cukr, škrob), v dalších se pak prach vyskytuje ve formě odpadu z výrobního procesu (např. piliny z dřevovýroby).

Vyloučit vznik výbuchu pomocí preventivních opatření ve většině případů nelze, právě proto hraje výbuchová ochrana zásadní roli při zabezpečování pracovišť a chrání nejen majetek, ale hlavně zdraví a životy zaměstnanců. Mezi nejpoužívanější metody, kterými lze minimalizovat následky explozí, patří odlehčení, potlačení a zabránění přenosu výbuchu. A právě izolaci výbuchu je věnovaný tento článek.

Izolace výbuchu slouží k zabránění přenosu exploze mezi propojenými technologiemi. Výrobní procesy se liší podle typu zpracovaného materiálu, výrobního postupu a používaných technologií. Společným faktorem jsou potrubní trasy, které tato zařízení (například sušárny, drtiče, mlýny, filtry, separátory a další) spojují v jeden celek. A právě tyto potrubní úseky je nutné ochránit tak, aby nedošlo k přenosu tlakové vlny a plamenné fronty, jež by mohly nenávratně zničit celou výrobní linku.

Výbuchová ochrana je blíže specifikována v normách a dalších platných dokumentech. Evropský standard EN 15089 se zabývá systémy pro oddělení výbuchu. Dle této normy je izolace výbuchu zpravidla instalována do potrubí mezi dvě nádoby nebo těsně za nádobu. Může být spojena s detekčními zařízeními a řídící jednotkou. Zpětné protiexplozní klapky, které rovněž řadíme mezi zařízení pro oddělení výbuchu, jsou také blíže specifikovány v normě EN 16447.

Izolace výbuchu slouží k zabránění šíření exploze vzniklé v chráněném zařízení. Produkty firmy RSBP jsou navrženy tak, aby zastavily plamennou a tlakovou vlnu zároveň, hovoříme zde o úplném oddělení výbuchu. Pomocí detekce, spojené s blokováním nebo hašením, je vzniklá fronta zastavena v počátečním stádiu.

Zpětná protiexploZní klapka B-Flap I

Protiexplozní zpětná klapka B-Flap I je vhodným řešením pro většinu průmyslových provozů, které zpracovávají hořlavý materiál organického nebo neorganického původu a to včetně prachů s nízkými hodnotami minimální iniciační energie (MIE) a teploty (MIT).

Při vzniku výbuchu v technologii se tlaková vlna opře do části klapky, zvané list, čímž ji zavře. Aretační mechanismus uzamkne klapku v zavřené poloze, což zabraňuje možnému znovuotevření z důvodu turbulencí způsobených výbuchem v uzavřeném potrubí. Samotná technologie, v tomto případě filtrační jednotka, je chráněna bezplamenným zařízením pro odlehčení výbuchu Flex. Kombinace těchto prvků zaručuje maximální ochranu a minimální škody.

Rychlouzavírací šoupátko GatEx

Rychlouzavírací šoupátko GatEx lze instalovat do technologií zkonstruovaných na maximální výbuchový tlak. Díky tlakové odolnosti až 21 bar, můžeme GatEx použít v provozech, ve kterých se pracuje s prachy, které mají vysoké hodnoty výbuchových parametrů.

Je vhodný i pro technologie zpracovávající prachy lehkých kovů. Díky svému designu jej lze použít v pneudopravě, v odsávání, v místech s velmi krátkou instalační vzdáleností nebo s malým průměrem potrubí (DN 50). GatEx se pneumaticky uzavře po detekování exploze a to v řádu jednotek milisekund. 

HRD Bariéra - chemická izolace

Chemická izolace funguje na principu hašení pomocí práškové bariéry, která zabrání přenosu výbuchu do navazující technologie. Systém HRD bariéry se skládá z optických a tlakových detektorů, které neustále monitorují chráněné technologie. V případě počínající exploze detektory vyšlou signál řídicí ústředně, která aktivuje HRD láhve. Ty jsou opatřeny rychlootevíracími ventily schopnými okamžitě uvolnit hasicí látku do chráněného prostoru a vytvořit tak účinnou bariéru hasicího média.

HRD bariéru lze instalovat do provozů se zvýšenými hygienickými nároky. HRD bariéra vhodně doplňuje HRD systém či zařízení pro odlehčení nebo bezplamenné odlehčení výbuchu, čímž vytváří komplexní systém protiexplozní ochrany.