Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb a personalizaci nabídky zákazníkům v souladu s ochranou osobních údajů. Nastavení cookies si můžete upravit. Zavřít

Jak ochránit sladovnu

Sladovny jsou nedílnou součástí potravinářského průmyslu. Kvůli velké poptávce po sladu a nutnosti větších objemů výroby jsou dnes sladovny samostatně fungující poloautomatické závody produkující slad i pro více pivovarů. Technologický pokrok umožňuje sladový ječmen zpracovávat ve velkých objemech, s navýšením výroby ale přichází i zvýšení rizika výbuchu při zpracování sypkého materiálu. Přítomnost hořlavého prachu z ječmene neustále ohrožuje zdraví a životy zaměstnanců. Riziko výbuchu nehrozí pouze u procesu výroby a manipulaci s ječmenem na dopravnících.

Vypracovaná studie RSBP vám nyní ukáže a popíše všechny rizikové oblasti, které se ve sladovnách nacházejí včetně výběru té nejvhodnější ochrany pro každou část závodu. Cílem RSBP je zákazníkovi zabezpečit celý provoz a chránit tak lidské životy pomocí vhodného efektivního řešení. Tímto chráníme zákazníka před vysokými investicemi na obnovu výbuchem zničených technologií.

Stáhnout jako PDF

Sladovna RSBP

 

Jak funguje sladovna

Sladování je složitý proces, který si vyžaduje častou změnu manipulace s materiálem. Díky těmto přesunům a úpravě ječmene hrozí riziko výbuchu téměř v celém výrobním procesu sladu. Za riziko můžeme považovat jakýkoli mechanický proces, při kterém dochází k víření prachu. K rozptýlenému prachu stačí pouze iniciační zdroj ve formě jiskry, tepla nebo porušením bezpečnostních předpisů. Je tedy nutné nainstalovat vhodný typ ochrany. V RSBP je naší prioritou poskytnout klientovi hloubkovou analýzu jeho provozu s ohledem na současný stav jeho zařízení, navrhnout jednoduché a spolehlivé řešení, které zamezí fatálním následkům výbuchu.

Na modelu sladovny si ukážeme, jaké typy ochrany jsou vhodné pro určitou část provozu. Nejpravděpodobněji hrozí výbuch u suchého procesu výroby, tedy při manipulaci se zrnem ječmene, zde dochází k rozptýlení hořlavého prachu, který při iniciaci a dostatku kyslíku může způsobit fatální nehodu. K první manipulaci se zrnem dochází při přesunu ječmene z nákladního automobilu do příjmového koše. Z něj je zrno odvedeno do podzemních násypek a odtamtud do šnekových dopravníků. Korečkovými elevátory a dopravníky je zrno posunuto do sil, z nich se dále pomocí šnekových dopravníků ječmen přesune do provozní násypky, pytlové násypky. Další korečkový elevátor dopraví dávku do vibračního dopravníku až na váhu, dále přes filtrační jednotku až do šrotovníku až do váhy. Z váhy padá ječmen do betonových sil. Šnekový dopravník vyveze zrno do leštičky, pak padá potrubím do váhy. Celý proces je zakončen manipulací sladu v jednotlivých výsypkách odkud je následně distribuován do pytlů, vagonů a aut.

Analýza rizika ve sladovně podle RSBP:

  • příjem sladu
  • skladování sladu (zásobníky, sila)
  • doprava sladu (korečkový elevátor)
  • šrotování sladu (šrotovník)
  • odsávání prašného prostředí (filtrační soustavy)
  • pneudoprava

Iniciační zdroje ve sladovně podle RSBP:

  • horký povrch – zadření ložisek
  • mechanicky vzniklé jiskry – závady na zařízení, statická elektřina
  • nerespektování bezpečnostních nařízení

Schéma sladovny RSBP

Návrh použití výbuchové ochrany podle RSBP:

Popis řešení ochrany proti výbuchu dle RSBP

Pro představenou modelovou situaci jsme navrhli tento typ ochrany, hlavním cílem bylo klientovi poskytnou nejlepší možný druh ochrany. Vibrující čističku uvnitř sladovny jsme ochránili technologií pro potlačení exploze – HRD systémem. RSBP vyvinulo speciální uchycení HRD láhve, které umožňuje posun zařízení v jednotlivých osách, což zaručuje maximální účinnost ochrany u vibračních jednotek. Stejnou technologii jsme aplikovali i na filtrační jednotky včetně všech odsávacích tras. Protože se tyto zařízení nachází uvnitř továrny, technologie pro potlačení výbuchu je nejlepším řešením k zabezpečení provozu, v případě výbuchu ochrání životy a omezí škody na minimum. Izolace výbuchu při vstupu do filtrů včetně odsávacích tras je ochráněna protiexplozními zpětnými klapkami – B FLAP I.

Pro korečkové dopravníky jsme zvolili ochranu pomocí speciálního certifikovaného systému ELEVEX, který svou variabilitou poskytuje vždy nejvhodnější typ zabezpečení navržený pro specifický provoz. Ochranu elevátoru navrhujeme a upravujeme podle jeho umístění – ELEVEX sytém odlišujeme podle jeho umístění venku, v areálu nebo uvnitř v továrně. Na vstupu a výstupu do a z korečkových elevátorů jsme umístili HRD bariéru, která zabraňuje přenos výbuchu do dalších částí chráněné technologie.

Zásobníky na ječmen a slad jsou chráněny zařízeními pro odlehčení výbuchu ve variantě dle umístění sil. Pro zásobníky uvnitř sladovny jsme zvolili ochranu pomocí bezplamenného odlehčení výbuchu, na modelu si můžete všimnout našich zařízení FLEX R umístěných v horní části sila. Pro ochranu venkovních zásobníků doporučujeme VMP pro odlehčení výbuchu.

Výbuchová ochrana sladovny dle RSBP