polski


PRZEMYSŁ DRZEWNY I PAPIERNICZY

Ochraniamy przed wybuchem zakłady zajmujące się obróbką drewna, w których powstają  niebezpieczne odpady i pył. Z analizy procesów technologicznych wynika, że w większości urządzeń w przemyśle drzewnym występują łatwopalne odpady i pył, mogący tworzyć atmosfery wybuchowe. Z punktu widzenia ewentualnego wybuchu, właśnie osiadający pył drzewny, stanowi największe zagrożenie wybuchowe. Wzniecenie chmury pyłu, jego wymieszania z powietrzem w połączeniu z efektywnym źródłem zapłonu prowadzi wprost do eksplozji.

ZALETY OCHRONY PRZED WYBUCHEM W PRZEMYŚLE DRZEWNYM:

 • wdrożenie ustawowych obowiązków
 • ochrona majątku i kosztownych technologii
 • obniżenie ryzyka szkód i strat produkcyjnych
 • zwiększenie produktywności
 • zwiększenie bezpieczeństwa pracy, ochrona zdrowia i życia ludzkiego
 • eliminacja długich przestojów, zapewniająca zachowanie stabilności ekonomicznej

OCHRANIAMY URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE DO USUWANIA ODPADÓW DRZEWNYCH:

 • cyklony
 • filtry
 • zasobniki
 • rozdrabniacze i młynki
 • transport pneumatyczny
 • silosy itp.

RYZYKA WYBUCHU W PRZEMYŚLE DRZEWNYM

Pożary i wybuchy w przemyśle drzewnym mogą powstawać w trakcie: cięcia, mielenia, rozdrabniania, napełniania zasobników pyłem drzewnym, odpylania, odkurzania, transportu pyłu do separatorów lub filtrów, szlifowania i obróbki elementów drewnianych.

KOMBINACJA CZYNNIKÓW PROWADZĄCYCH DO POWSTANIA ZAPŁONU I EKSPLOZJI

Do zapłonu i procesu spalania konieczne jest występowanie w tym samym miejscu i czasie:

 • substancji wchodzącej w reakcje egzotermiczne (np. cząsteczki pyłu produktów organicznych),
 • wystarczającej ilości tlenu (ew. utleniacza),
 • skutecznego źródła zapłonu (efektywnego źródła inicjacji).

Ryzyko rozprzestrzenienia się pożaru i emisji fali ciśnieniowej zagraża nie tylko urządzeniom technologicznym, budynkom i konstrukcjom, ale przede wszystkim zdrowiu i życiu pracowników.

RYZYKA EKSPLOZJI ŁAŃCUCHOWYCH

Nie respektowanie ryzyka przy transporcie odpadów drewnianych i pyłu może stanowić przyczynę powstania reakcji łańcuchowej gwałtownego spalania, wzdłuż całych ciągów technologicznych, a nawet całych zakładów. Pozornie niewinny wybuch może przynieść tragiczne konsekwencje, doprowadzić nawet do straty życia ludzkiego, zniszczenia urządzeń technologicznych lub całych budynków i hal produkcyjnych.

ZAPOBIEGANIE WYBUCHOM W PRZEMYŚLE OBRÓBKI DREWNA JEST NIEZBĘDNE

Obecnie potrafimy już z odpowiednim wyprzedzeniem określić zagrożenia i zapobiec eksplozji. Obowiązująca dyrektywa ATEX 153 nakłada na użytkowników obowiązek stosowania odpowiednich środków profilaktycznych i ochronnych, zapobiegających negatywnym skutkom powstania eksplozji.

TYPY OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ

Do najczęściej stosowanych technologii RSBP należą:

 • Urządzenia do stłumienia wybuchu
 • Urządzenia do uwolnienia wybuchu
 • Urządzenia do izolacji wybuchu
 • Systemy gaszenia iskier

ZWRACAJCIE SIĘ DO SPECJALISTÓW

Nie wiedzą Państwo, czy problematyka wybuchowa dotyczy waszego zakładu? Szukacie konkretnego rozwiązania? Zwracajcie się do nas jako specjalisty i producenta, który od ponad 25 lat skutecznie poświęca swój czas na badania i rozwój w tej dziedzinie.

RealizacjeChcę pomóc z wyborem