polski


SYSTEM GASZENIA ISKIER

Wielu procesom technologicznym towarzyszy zjawisko powstawania iskier lub cząstek stałych o wysokiej temperaturze, które np. za pośrednictwem instalacji odpylania czy odkurzania mogą dostawać się do zasobników, filtrów silosów, w których występuje nagromadzenie materiałów łatwopalnych. Dla zminimalizowania lub całkowitego wyeliminowania możliwości powstania pożaru, firma RSBP oferuje prewencyjny system gaszenia iskier.

ZALETY:

  • Wysoka skuteczność i krótki czas reakcji
  • Możliwość instalowania także na krótkich odcinkach rurociągów
  • System modułowy
  • Prostota montażu
  • Konstrukcja dyszy zapobiegająca zatkaniu
  • Automatyczna kontrola detektorów przed osadami

ISKRY I GORĄCE CZĄSTKI JAKO EFEKT:

  • Tarcia
  • Ładunku elektrostatycznego
  • Zassania cząstek obcych

DZIAŁANIE SYSTEMU

Podstawą działania systemu jest układ detektorów optycznych, które w ciągu kilku milisekund reagują na obecność iskier w rurociągu. W momencie zarejestrowania obecności iskier lub gorących cząstek centrala sterująca, po otrzymaniu sygnału z układu detekcji, natychmiast uruchamia elektrozawory tryskaczy, za pośrednictwem których medium gaśnicze (mgła wodna) dostaje się do wnętrza rurociągu. Po zakończeniu procesu gaszenia i po wyeliminowaniu źródeł iskier lub gorących cząstek stałych, system gaszenia ponownie jest gotów do działania.

RealizacjeChcę pomóc z wyborem