Čeština


Dřevařský a papírenský průmysl

Chráníme před explozí dřevozpracující závody, kde vzniká nebezpečný dřevní odpad a prach. Z různých technologií dřevovýroby vyplývá, že uvnitř těchto zařízení se vyskytuje hořlavý dřevní odpad nebo prachové částice dřeva. Z pohledu hodnocení nebezpečí výbuchu je právě jemný sedimentovaný prach nebezpečný a v případě, že sedimentovaný jemný prach bude rozvířen a spojen s iniciačním zdrojem, dojde k explozi.

Výhody ochrany proti výbuchu v dřevařském průmyslu:

 • komplexní zajištění legislativních požadavků
 • chráníte majetek a nákladné technologie
 • snižujete riziko škod a ztrát ve výrobě
 • zvyšujete produktivitu práce
 • zvyšujete bezpečnost práce a ochranu lidského zdraví a životů
 • díky eliminaci dlouhých odstávek si udržíte své odběratele a zachováte si ekonomickou stabilitu

Chráníme průmyslová zařízení k odstraňování dřevěného odpadu zahrnující:

 • cyklóny
 • filtry
 • zásobníky
 • drtiče
 • pneudoprava
 • sila, apod.

Rizika výbuchu v dřevozpracujícím průmyslu

Požáry a exploze prachu v dřevařském průmyslu mohou např. vznikat při mletí, drcení, plnění zásobníků dřevným odpadem, odprašování, vysávání a přepravě dřevného prachu do filtrů a odlučovačů, broušení lakovaných či jinak upravených dřevěných dílců.

Kombinace prvků vedoucích ke vznícení a explozi

Ke vznícení a následnému hoření dochází, vyskytnou-li se ve stejném místě a čase zároveň:

 • látky charakteristické exotermními reakcemi (např. prachové částice organických surovin),
 • dostatečné množství kyslíku (resp. obecně oxidovadla),
 • účinný zdroj zapálení (efektivní iniciační zdroj).

Rizika rozšíření požáru a následky tlakových vln po explozi ohrožují nejen technologická zařízení vybavení a konstrukce budov, ale především zdraví a životy pracovníků.

Rizika řetězových explozí

Nerespektování rizik hrozících při dopravě dřevného prachu a odpadu může vést za určitých okolností ke spuštění řetězové reakce explozí napříč technologiemi a celým dřevozpracujícím závodem. Zdánlivě nevinná exploze může přinést nedozírné následky a může vést dokonce až ke ztrátě lidských životů a destrukci zařízení a celých budov.

Výbuchům v dřevozpracujícím průmyslu je nutné předejít

V současné době je již technologicky možné identifikovat v předstihu všechna výše uvedená rizika. Také směrnice ATEX 153 ukládá povinnost aplikovat vhodná preventivní opatření a chránit tak lidské životy i předcházet ničivým dopadům explozí na provoz továren.

Způsoby protivýbuchové ochrany

Mezi nejčastěji používané technologie RSBP patří:

 • Zařízení na potlačení výbuchu
 • Zařízení na odlehčení výbuchu
 • Zařízení na zabránění přenosu výbuchu
 • Systém zhašení jisker

Oslovte se svým požadavkem odborníky

Nevíte, zda se problematika výbuchové ochrany týká i vašeho podniku? Poptáváte konkrétní řešení? Obraťte se na nás jako na profesionály a výrobce, kteří se již přes 25 let úspěšně věnují v tomto oboru odbornému výzkumu a vývoji.

RealizaceChci poradit s výběrem