polski


Ochrona przed wybuchem przenośników kubełkowych ELEVEX

ELEVEX to system o wysokiej sprawności, służący do ochrony przeciwwybuchowej instalacji pionowego transportu materiałów sypkich. ELEVEX redukuje ciśnienie wybuchu do ekstremalnie niskiej wartości – w praktyce oznacza to, że pracujące urządzenia i instalacje zostaną ochronione bez wystąpienia uszkodzeń mechanicznych. Zakres czynników powodujących powstanie wybuchu w przenośniku kubełkowym lub innym urządzeniu transportu pionowego, jest dosyć szeroki, a ryzyko powstania wybuchu w trakcie normalnego ruchu jest znaczące. Zastosowanie systemu ELEVEX nie wyklucza powstania wybuchu, ale skutecznie minimalizuje jego niepożądane skutki.

ZALETY:

 • Testowany i certyfikowany system ochronny
 • Wysoka jakość wykorzystanych elementów
 • Nieskomplikowany montaż także na pracujących już przenośnikach
 • Maksymalna ochrona za minimalne koszty
 • Nadaje się także do wysokich przenośników

Najczęściej spotykane źródła inicjacji wybuchu w przenośniku kubełkowym:

 • Iskry powstające przy wyboczeniu pasa transportowego
 • Iskry z napędu przenośnika, gorąca powierzchnia obudowy wskutek sił tarcia
 • Żarzące sie cząsteczki wprowadzone wraz z transportowanym materiałem
 • Tarcie łożysk itp.

Wykorzystanie kompaktowego, certyfikowanego systemu ELEVEX jest bezpiecznym i efektywnym sposobem ochrony przenośnika kubełkowego przed skutkami wybuchu.

System ELEVEX łączy w sobie wiele sposobów ochrony przed wybuchem i może być dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta i lokalizacji urządzenia przenośnika. System ELEVEX oferuje różne warianty i kombinacje w zależności od potrzeb Klienta.

Stłumienie wybuchu

System tłumienia wybuchu jest najczęściej spotykanym rozwiązaniem ochrony przenośnika.

 

KOMPONENTY:

 • Detektor wybuchu
 • Bariery służące do odsprzęgania wybuchu na wlocie i wylocie przenośnika i ewentualnie na jego rękawach
 • Tłumienie wybuchu w stopie i głowicy przenośnika

ZALETY:

 • Redukcja ciśnienia wybuchu do ekstremalnie niskich wartości – wybuch nie doprowadzi do destrukcji urządzenia przenośnikowego i towarzyszących mu technologii
 • Skuteczny i bezpieczny sposób ochrony przenośników umieszczonych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków
 • Ekonomiczne rozwiązanie

Odciążenie wybuchu

Przy odciążeniu wybuchu zakłada sie, że ciśnienie i płomień wybuchu, zostaną uwolnione przez otwór dekompresyjny do przestrzeni bezpiecznej.

 

KOMPONENTY:

 • Detektor wybuchu
 • Bariery służące do odsprzęgania wybuchu na wlocie i wylocie przenośnika
 • Do uwolnienia wybuchu służą specjalnie opracowane membrany dekompresyjne lub bezpłomieniowe urządzenia do uwolnienia wybuchu

ZALETY:

 • Błyskawiczna eliminacja skutków wybuchu
 • Efektywne i ekonomiczne rozwiązanie ochrony przeciwwybuchowej, niskie koszty i prosta instalacja
 • Opcjonalne sensory otwarcia membran, izolacja termiczna
 • Nadaje się do podnośników zlokalizowanych poza budynkiem
 • W razie powstania eksplozji skutecznie ochroni, eliminując konsekwencje ewentualnych zniszczeń urządzeń technologicznych

Bezpłomieniowe uwolnienie wybuchu

Do bezpłomieniowego uwolnienia wybuchu wykorzystano urządzenia FLEX, które redukują ciśnienie wybuchu tłumią płomień i obniżają temperaturę spalin.

 

KOMPONENTY:

 • Detektor wybuchu
 • Bariery służące do odsprzęgania wybuchu na wlocie i wylocie przenośnika
 • Bezpłomieniowe urządzenia do odciążenia wybuchu

ZALETY:

 • Skuteczne stłumienie płomienia i schłodzenie produktów wybuchu, umożliwiające wyznaczenie bezpiecznej strefy dla poruszania się pracowników obsługi
 • Efektywne ograniczenie emisji pyłu
 • Wysoka sprawność i skuteczność systemu
 • Nieskomplikowany montaż i utrzymanie
 • Eliminacja kosztów ewentualnych przeróbek budowlanych
 • W razie powstania eksplozji skutecznie ochroni, eliminując konsekwencje ewentualnych zniszczeń urządzeń technologicznych
 • Rozwiązanie ekonomiczne finansowo

RealizacjeSkontaktuj się z nami

I zamów optymalne rozwiązanie jeszcze dziś

Chcę pomóc z wyborem