Čeština


Bezplamenné zařízení pro odlehčení výbuchu (FLEX)

Bezplamenné zařízení pro odlehčení výbuchu FLEX je vhodným řešením pro instalaci na technologických zařízeních uvnitř budov nebo výrobních hal. FLEX garantuje odlehčení výbuchu v uzavřených nebo vnitřních prostorách bez šíření plamene, nebezpečného tlaku a teploty do blízkého okolí, proto mohou být zařízení a technologie, které jsou umístěny v prostorách s nesnadným přístupem, chráněny bezplamenným odlehčením výbuchu bez zvýšených nákladů na stavební úpravy, které jsou obvykle spojeny s montáží klasického odlehčení.

VÝHODY:

 • Účinné zachycení plamene a teploty a zajištění bezpečné zóny pro technologie a stavby a pro bezpečný pohyb osob
 • Efektivní zadržení prachu – nedochází ke znečištění technologie a okolí
 • Vhodné do potravinářského i farmaceutického průmyslu
 • Vysoká účinnost a spolehlivost systému
 • Jednoduchá montáž a bezúdržbový provoz
 • Eliminace vysokých nákladů na stavební úpravy
 • Ekonomicky výhodné řešení
 • Vhodné rovněž na technologie pracující s lepivým prachem a prachy lehkých kovů

ZAŘÍZENÍ JSOU VHODNÁ PŘEDEVŠÍM PRO OCHRANU: 

 • Filtrů
 • Zásobníků
 • Mlýnů
 • Drtičů
 • Odlučovačů
 • Cyklónů
 • a ostatních zařízení, kde existuje riziko výbuchu prachu

Schéma bezplamenného zařízení pro odlehčení výbuchu FLEX na odlučovacím zařízení

SYSTÉM ZASTÁVÁ 2 FUNKCE:

Odlehčení výbuchu a zabránění rozšíření výbuchu do volného prostoru jsou 2 základní funkce systému.

Protiexplozní membrána je vlivem rychle narůstajícího tlaku otevřena a do zařízení FLEX se dostává plamen, hořící prach a plyny. Na rozdíl od klasického odlehčení je systém FLEX schopen díky své konstrukci tyto nežádoucí účinky zachytit.

Při běžném odlehčení výbuchu může být dosaženo teplot až 1 500 °C. FLEX díky speciální konstrukci sít ochladí teplotu plamene a spalin na takovou úroveň, která již není nebezpečná pro technologie a pro osoby pohybující se v jejich okolí.

 

Technické parametry FLEX R

Technické parametry FLEX F

Technické parametry FLEX C

Použití

Zabezpečení technologie zařízením pro bezplamenné odlehčení výbuchu FLEX je vhodné, jestliže uvolnění výbuchu do bezpečné zóny není možné nebo neexis­tuje dostatek prostoru pro instalaci kla­sického zařízení pro odlehčení výbuchu.

FLEX splňuje nejpřísnější požadavky kladené legislativou na bezplamenné odlehčení výbuchu.

Cenová nabídka

Souhlasím se zpracováním osobních údajů Chci vědět více


RealizaceChci poradit s výběrem