Čeština


Bezplamenné zařízení pro odlehčení výbuchu (FLEX)

Bezplamenné zařízení pro odlehčení výbuchu FLEX je vhodným řešením pro instalaci na technologických zařízeních uvnitř budov nebo výrobních hal. FLEX garantuje odlehčení výbuchu v uzavřených nebo vnitřních prostorách bez šíření plamene, nebezpečného tlaku a teploty do blízkého okolí, proto mohou být zařízení a technologie, které jsou umístěny v prostorách s nesnadným přístupem, chráněny bezplamenným odlehčením výbuchu bez zvýšených nákladů na stavební úpravy, které jsou obvykle spojeny s montáží klasického odlehčení.

VÝHODY:

 • Účinné zachycení plamene a teploty a zajištění bezpečné zóny pro technologie a stavby a pro bezpečný pohyb osob
 • Efektivní zadržení prachu – nedochází ke znečištění technologie a okolí
 • Vhodné do potravinářského i farmaceutického průmyslu
 • Vysoká účinnost a spolehlivost systému
 • Jednoduchá montáž a bezúdržbový provoz
 • Eliminace vysokých nákladů na stavební úpravy
 • Ekonomicky výhodné řešení
 • Vhodné rovněž na technologie pracující s lepivým prachem a prachy lehkých kovů

ZAŘÍZENÍ JSOU VHODNÁ PŘEDEVŠÍM PRO OCHRANU: 

 • Filtrů
 • Zásobníků
 • Mlýnů
 • Drtičů
 • Odlučovačů
 • Cyklónů
 • a ostatních zařízení, kde existuje riziko výbuchu prachu

Schéma bezplamenného zařízení pro odlehčení výbuchu FLEX na odlučovacím zařízení

SYSTÉM ZASTÁVÁ 2 FUNKCE:

Odlehčení výbuchu a zabránění rozšíření výbuchu do volného prostoru jsou 2 základní funkce systému.

Protiexplozní membrána je vlivem rychle narůstajícího tlaku otevřena a do zařízení FLEX se dostává plamen, hořící prach a plyny. Na rozdíl od klasického odlehčení je systém FLEX schopen díky své konstrukci tyto nežádoucí účinky zachytit.

Při běžném odlehčení výbuchu může být dosaženo teplot až 1 500 °C. FLEX díky speciální konstrukci sít ochladí teplotu plamene a spalin na takovou úroveň, která již není nebezpečná pro technologie a pro osoby pohybující se v jejich okolí.

 

Technické parametry FLEX R

Technické parametry FLEX F

Technické parametry FLEX C

Použití

Zabezpečení technologie zařízením pro bezplamenné odlehčení výbuchu FLEX je vhodné, jestliže uvolnění výbuchu do bezpečné zóny není možné nebo neexis­tuje dostatek prostoru pro instalaci kla­sického zařízení pro odlehčení výbuchu.

FLEX splňuje nejpřísnější požadavky kladené legislativou na bezplamenné odlehčení výbuchu.

Cenová nabídka

Souhlasím se zpracováním osobních údajů Chci vědět více


Realizace


Soubory ke stažení


Chci poradit s výběrem