Čeština


Požární ochrana

Požární ochrana lakovacích kabin

Při povrchovém zpracování produktů v nejrůznějších průmyslových odvětvích se velmi často setkáváme s lakovacími systémy, kde existuje vysoká pravděpodobnost vzniku požáru. Společnost RSBP vyvinula vlastní systémy pro ochranu lakovacích kabin a zajišťuje v plné šíři veškeré služby a produkty spojené s ochranou lakovacích kabin od výroby, dodání až po kompletní montáž a servis, a tím minimalizuje riziko vzniku požáru, se kterým jsou většinou spojeny rozsáhlé škody na technologii a velmi vysoké náklady.

Požární ochrana obráběcích strojů

V souvislosti s předcházením specifických problémů, které u procesu obrábění může chladicí olejová mlha, páry hořlavých kapalin nebo hořlavý odpad vzniklý samotným opracováním přinášet, nabízí RSBP kvalitní a účinnou požární ochranu pro technologii obrábění. Požární systémy RSBP bezpečně ochrání nejen elektrojiskrové obráběcí stroje, souřadnicové brusky a frézy, ale také další obdobná elektrická zařízení a přístroje.

Požární ochrana strojních zařízení

V řadě průmyslových odvětví se často setkáváme s řadou strojních zařízení, které pracují s hořlavými látkami. Zpravidla v každé z těchto technologií nelze vyloučit možný vznik iniciace – existuje pravděpodobnost výskytu požáru. Automatický hasicí systém FIREPRO společnosti RSBP je možným řešením ochrany technologických celků, jakými jsou např. odsávací systémy, míchací stroje, sušárny, mlýny nebo drtiče.

Požární ochrana informačních a komunikačních center

Společnost RSBP spol. s r. o. nabízí elektivní řešení požární ochrany informačních a komunikačních center, elektrických rozvoden, trafostanic atd.

Systém zhášení jisker

Při některých technologických procesech vznikají jiskry a žhavé částice, které jsou dále prostřednictvím proudu vzduchu odváděny potrubím a zastavují se ve filtrační jednotce, zásobníku nebo sile, kde dopravovaný materiál může začít doutnat, což může v důsledku vést k požáru nebo k ničivému výbuchu. Pro minimalizaci rizika vzniku požáru a ochranu technologických zařízení, osob a snížení případných prostojů v důsledku požáru nabízí RSBP jako preventivní ochranu proti vzniku požáru ověřený systém pro zhášení jisker.


Chci poradit s výběrem