Čeština


Výbuchová ochrana korečkových elevátorů ELEVEX

Vzhledem k samotnému principu dopravy materiálu v korečkovém elevátoru existují neodmyslitelně faktory, jejichž důsledkem může nastat exploze v elevátoru. Během plnění, přepravy a vyprazdňování sypkého materiálu v elevátoru může prach vytvořit oblak s výbušnou koncentrací, který se rozptýlí do celého prostoru elevátoru, a je-li přítomen zdroj iniciace, dojde k výbuchu.

ELEVEX je efektivní řešení ochrany vertikální dopravy sypkých materiálů proti výbuchu. ELEVEX redukuje výbuchový tlak na extrémně nízkou hodnotu – znamená to, že dokonce i existující a používané technologie v případě exploze bezpečně ochrání zcela bez destrukčních následků. Seznam faktorů, které mohou způsobit výbuch v korečkovém elevátoru nebo podobném vertikálním dopravním systému, je dlouhý a pravděpodobnost, že opravdu může dojít k výbuchu během provozu, je značná. Ačkoliv se použitím systému nedá předcházet vzniku výbuchu v elevátoru, je reálné důsledky této exploze snížit na minimum.

Výhody:

 • Testovaný ochranný systém
 • Vysoká kvalita použitých komponentů
 • Jednoduchá instalace i na stávající technologie
 • Maximální ochrana s minimálními náklady
 • Vhodné i pro vysoké elevátory

Nejčastější zdroje iniciace v korečkovém elevátoru:

 • Jiskry způsobené vychýlením tažného orgánu z osy
 • Jiskry z pohonu elevátoru, horký povrch způsoben třením
 • Žhavé částečky vnesené s dopravovaným materiálem
 • Prokluz pásu na poháněcím bubnu
 • Tření ložiska, atd.

Riziko

V případě výbuchu uvnitř elevátoru existuje veliké riziko nejen zničení celé výrobní technologie, ale hlavně riziko zranění nebo úmrtí pracovníků. V případě destrukce nechráněného zařízení pak čelí provozovatel nejen neuvěřitelně vysokým nákladům spojeným s pořízením nového korečkového elevátoru a obnovení chodu výroby, ale i vysokým časovým prostojům vyplývajícím z této výměny nebo obnovy technologie.

Seznam faktorů, které mohou způsobit výbuch v korečkovém elevátoru nebo podobném vertikálním přepravním systému, je dlouhý a předpoklad, že opravdu dojde k výbuchu během provozu je velice vysoká.

Bezpečným způsobem, jak ochránit korečkový elevátor proti následkům výbuchu je použití kompaktního, propracovaného, vysoce účinného a otestovaného ochranného systému ELEVEX.

Potlačení výbuchu

Potlačení výbuchu je nejčastějším a nejrozšířenějším způsobem ochrany proti výbuchu u korečkových elevátorů.

 

Komponenty:

 • Detektor výbuchu
 • Bariéry zabraňující přenosu výbuchu na vstupu do korečkového elevátoru a výstupu do připojených technologií a zařízení
 • Potlačení výbuchu na hlavě a patě elevátoru

 

Výhody:

 • Redukuje výbuchový tlak na extrémně nízkou hodnotu – i existující a používané technologie v případě exploze bezpečně ochrání bez destrukčních následků
 • Bezpečný a vhodný způsob ochrany elevátorů, které jsou umístěny jak vně, tak i uvnitř budovy
 • Ekonomicky výhodné řešení

UVOLNĚNÍ VÝBUCHU

Při odlehčení je očekáváno, že se plamenná a tlaková vlna uvolní skrz odlehčovací plochu do bezpečného prostoru.

 

Komponenty:

 • Detektor výbuchu
 • Bariéry zabraňující přenosu výbuchu na vstupu do korečkového elevátoru a výstupu do připojených technologií a zařízení
 • Pro odlehčení jsou použity speciálně vyvinuté membrány nebo bezplamenné zařízení.

 

Výhody:

 • Extrémně rychlé snížení účinků výbuchu
 • Efektivní, ekonomicky výhodné řešení, nízké náklady a jednoduchá instalace
 • Volitelné senzory otevření membrán a teplotní izolace
 • Vhodné pro elevátory umístěné mimo budovy
 • V případě exploze bezpečně ochrání bez destrukčních následků i existující a již používané technologie

Bezplamenné odlehčení výbuchu

Při bezplamenném odlehčení je použito zařízení FLEX, které zabraňuje šíření plamene a tepelné fronty a současně redukuje tlak.

 

Komponenty:

 • Detektor výbuchu
 • Bariéry zabraňující přenosu výbuchu na vstupu do korečkového elevátoru a výstupu do připojených technologií a zařízení
 • Bezplamenné odlehčení výbuchu

 

Výhody:

 • Účinné zachycení plamene a teploty a zajištění bezpečné zóny pro pohyb osob, technologií a staveb
 • Efektivní zadržení prachu
 • Vysoká účinnost a spolehlivost systému
 • Jednoduchá montáž a bezúdržbový provoz
 • Eliminace vysokých nákladů na stavební úpravy
 • V případě výbuchu bezpečně ochrání bez destrukčních následků i existující a již používané technologie
 • Ekonomicky výhodné řešení

Cenová nabídka

Realizace


Soubory ke stažení


Kontaktujte nás

A sjednejte si optimální řešení ještě dnes

Chci poradit s výběrem