Čeština


Systém zhášení jisker

Při některých technologických procesech vznikají jiskry a žhavé částice, které jsou dále prostřednictvím proudu vzduchu odváděny potrubím a zastavují se ve filtrační jednotce, zásobníku, nebo sile, kde dopravovaný materiál může začít doutnat, což může v důsledku vést k požáru nebo k ničivému výbuchu.

Pro minimalizaci rizika vzniku požáru a ochranu technologických zařízení, osob a snížení případných prostojů z důsledku požáru nabízí RSBP jako preventivní ochranu proti vzniku požáru ověřený systém pro zhášení jisker.

Výhody:

 • vysoká účinnost a krátká reakční doba systému
 • možnost instalace i na krátkých potrubích
 • variabilní a stavebnicový systém
 • jednoduchá instalace systému
 • konstrukční provedení trysek brání jakémukoliv ucpání
 • automatické hlídání detektorů proti zanesení
 • automatické uvedení do opětovného provozu
 • možnost aplikace i ve venkovním prostředí

Jiskry a žhavé částice jako důsledek:

 • tření
 • statického náboje
 • přimísení cizorodých částic
 • samovznícení

Funkce systému

Základem systému zhášení jisker jsou vysoce citlivé optické detektory, jež reagují během několika milisekund na přítomnost žhavých jisker v dopravních systémech.

Objeví-li se jiskry nebo žár, řídící ústředna okamžitě přijímá impuls detektoru a na základě elektronického rozboru během několika tisícin sekundy aktivuje rychloventil. Hasicí hubice v dopravním systému vytvoří kuželovou mlhu hasicího média, a tím dochází k zhašení nežádoucích jisker a žhavých částic.

Po ukončení aktivace systému a účinném odstranění nebezpečí se systém automaticky opět uvede do pohotovostního režimu.

RealizaceChci poradit s výběrem