Čeština

JazykyPožární ochrana strojních zařízení

V řadě průmyslových odvětví se často setkáváme s řadou strojních zařízení, které pracují s hořlavými látkami. Zpravidla v každé z těchto technologií nelze vyloučit možný vznik iniciace – existuje pravděpodobnost výskytu požáru. Automatický hasicí systém FIREPRO společnosti RSBP je možným řešením ochrany technologických celků, jakými jsou např. odsávací systémy, míchací stroje, sušárny, mlýny nebo drtiče.

VÝHODY:

  • vysoká reakční rychlost systému
  • vysoká hasicí účinnost a chladící efekt hasiva
  • automatické hlídání detektorů proti zašpinění
  • variabilní stavebnicový systém

RIZIKO:

  • tření a vývoj tepla
  • teplo jako důsledek přetížení stroje
  • vniknutí iniciačního zdroje
  • závada elektroinstalace
  • samovznícení

Funkce systému

Systém požární ochrany dodávaný společností RSBP vytváří účinný nástroj pro hašení strojního zařízení, a tím minimalizuje možnost vzniku zranění a škod důsledkem požáru.

Principiálně systém pracuje na bázi kontinuálního sledování chráněného prostoru citlivými detektory, které zachycují specifické parametry požáru. V případě výskytu požáru vysílá detektor signál do ústředny a ta neprodleně zahajuje hašení. Hasivo je v chráněném prostoru rovnoměrně
rozptýleno za pomoci speciálních trysek navržených přesně pro specifický druh hasicího prostředku. Systém svou funkcí vytváří velmi efektivní způsob hašení požáru strojního zařízení.

RealizaceChci poradit s výběrem