Čeština


Požární ochrana obráběcích strojů

V souvislosti s předcházením specifických problémů, které u procesu obrábění může chladící olejová mlha, páry hořlavých kapalin nebo hořlavý odpad vzniklý samotným opracováním přinášet, nabízí RSBP kvalitní a účinnou požární ochranu pro technologii obrábění.

Požární systémy RSBP bezpečně ochrání nejen elektrojiskrové obráběcí stroje, souřadnicové brusky a frézy, ale také další obdobná elektrická zařízení a přístroje.

Výhody

  • řešení „na míru“ zákazníkovi
  • variabilita použití komponent systému
  • stavebnicové systémy
  • propojení s řídicím systémem technologie
  • propojení s výstražnou sirénou a pultem centrální ochrany

Rizikové strojní součásti:

  • oblast obrábění
  • oblast na vstupu i výstupu obráběných produktů
  • oblast vedoucí do odsávacího systému
  • oblast nad vanou elektrojiskrového obráběcího stroje

Riziko

Současné obráběcí stroje jsou zpravidla při své činnosti opracovávání výrobků chlazeny mnohdy hořlavými oleji, které vytváří v pracovním prostoru stroje olejovou mlhu.

V případě výskytu iniciačního zdroje například samotným opracováváním výrobků, může být tento zanesen do olejové mlhy a způsobit následný požár obráběcího stroje, respektive výrobní technologie.

Obdobně u elektrojiskrových obráběcích strojů rovněž existuje toto riziko, které je představováno párami hořlavých kapalin.

Funkce systému

Pracovní prostor obráběcího stroje je neustále sledován soustavou optických a teplotních detektorů.

V případě požáru vyhlásí řídící ústředna akustický poplach, automaticky vypne příslušné technologie a otevře ventil láhve s hasivem. Hasicí látka je během několika vteřin okamžitě uvolněna do pracovního prostoru obráběcího stroje, a tím je požár uhašen.

RealizaceChci poradit s výběrem