Čeština


Požární ochrana informačních a komunikačních center

Společnost RSBP spol. s r. o. nabízí efektivní řešení požární ochrany informačních a komunikačních center, elektrických rozvoden, trafostanic atd.

Výhody:

  • minimální škody na chráněném zařízení v případě aktivace hašení
  • odhalení vznikajícího požáru již v jeho počátku
  • bezobslužný systém
  • minimální nároky na údržbu
  • stavebnicový systém

Riziko

V současné době je téměř každá činnost firem a podniků řízená automaticky – výpočetní technikou. Proto je zajištění požární ochrany dat, informačních a komunikačních systémů jedním z nejdůležitějších kroků. Dokonce i následky nepatrného požáru v informačním centru mohou mít nedozírné následky pro společnost – největší škody nespočívají ve zničení samotného zařízení, ale ve ztrátě dat, jež byla na těchto zařízeních uložena. Ztráta dat potom může vést až k omezení nebo zastavení výroby, se kterou jsou zpravidla spojeny vysoké náklady na znovuobnovení.

Řešení

Společnost RSBP spol. s r. o. nabízí elektivní řešení požární ochrany informačních a komunikačních center, elektrických rozvoden, trafostanic atd. V případě detekce kouře nebo plamene v místnosti, kde je výpočetní technika umístěna, je spuštěn automatický hasicí systém. Prostor je zaplněn speciálním hasicím mediem, které velmi rychle uhasí požár a přitom nijak nepoškodí chráněná zařízení. RSBP hasicí systémy nabízí širokou škálu úrovní požárního zabezpečení – od ochrany jednotlivých rozvaděčů a serverů, až po systémy pro ochranu celých místností.

RealizaceChci poradit s výběrem