Čeština


Požární ochrana lakovacích kabin

Při povrchovém zpracování produktů v nejrůznějších průmyslových odvětvích se velmi často setkáváme s lakovacími systémy, kde existuje vysoká pravděpodobnost vzniku požáru.

Společnost RSBP vyvinula vlastní systémy pro ochranu lakovacích kabin a zajišťuje v plné šíři veškeré služby a produkty spojené s ochranou lakovacích kabin od výroby, dodání až po kompletní montáž a servis a tím minimalizuje riziko vzniku požáru se kterým jsou většinou spojeny rozsáhlé škody na technologii a velmi vysoké náklady.

Výhody

 • velmi rychlá reakce optických detektorů
 • efektivní hašení přímo na stříkacím zařízení
 • jednostupňové nebo vícestupňové hašení
 • řešení „na míru“ zákazníkovi
 • variabilita použití komponent systému
 • stavebnicové systémy

Důvodem vzniku požáru v lakovnách a lakovacích kabinách jsou nejčastěji:

 • vznětlivé lakovací materiály
 • elektrické napětí na stříkacích pistolích v souvislosti se vznětlivým materiálem
 • utvoření výbušných atmosfér díky nahromadění se lakovacího materiálu
 • slabé uzemnění lakovaných produktů
 • usazování se lakovacích materiálů v kabině nebo odlučovacím zařízení

Funkce systému

Vysoce citlivé optické detektory neustále kontrolují všechna kritická místa v lakovací kabině. V případě zdroje plamene zachycuje detektor jeho vyzařování a po vyhodnocení řídící ústřednou dochází k aktivaci hašení. Řídící ústředna je propojena rovněž s řídícím systémem lakovacích linek a v reálném čase odstavuje z činnosti stříkací zařízení, aby nedocházelo k dalšímu dávkování hořlavé látky do chráněných prostor. Vznikající požár v lakovací kabině je prostřednictvím ochranného systému RSBP velice rychle a efektivně uhašen, a produkce linky tak může být opět obnovena ve velice krátkém čase. Pouze takovou ochranou lze minimalizovat náklady a prostoje způsobené požárem.

Testování CO2 bariéry

Průšleh plamene potrubím bez protiplamenné bariéry
Průšleh plamene potrubím s použitím protiplamenné bariéry

RealizaceChci poradit s výběrem