Čeština


Výbuchová ochrana

HRD Systém – Zařízení na potlačení výbuchu

HRD systém detekuje počáteční fázi výbuchu a potlačuje výbuch hořlavého prachu v průmyslových zařízeních. Je účinnou ochranou průmyslových provozů.
HRD systém zabraňuje vzniku poškozujících tlakových vln a zamezuje rozšiřování požárů. Díky tomu eliminuje škody na technologii, minimalizuje náklady spojené s prostoji a především chrání lidské zdraví.

Zařízení pro odlehčení výbuchu

Skladování a manipulace s prachy v průmyslu jsou mnohdy spojeny s potenciálním nebezpečím výbuchu. Pro snížení rizika a eliminaci ztrát vyplývajících z výbuchu jsou zařízení pro odlehčení výbuchu značky RSBP perfektním řešením. RSBP protiexplozní membrány pro odlehčení výbuchu nabízí velmi efektivní a ekonomické řešení ochrany před vznikem škod vyplývajících z výbuchu prachu.

Bezplamenné zařízení pro odlehčení výbuchu (FLEX)

Bezplamenné zařízení pro odlehčení výbuchu FLEX je vhodným řešením pro instalaci na technologických zařízeních uvnitř budov nebo výrobních hal.

Zpětná protiexplozní klapka B-FLAP I

B-FLAP I je mechanické zařízení navržené tak, aby během exploze zabránilo přenosu plamene a tlaku mezi technologiemi. B-FLAP I je, spolu s dalšími bezpečnostními prvky, součástí systému pro ochranu technologií určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

HRD bariéra

HRD bariéry se vyznačují extrémně rychlým vnesením hasiva do potrubí spojujícího chráněná technologická zařízení. Při výbuchu se nejprve potrubím šíří explozní tlak a za ním následuje plamenná fronta. Obě tyto veličiny je možno zjišťovat speciálními detektory – optickými i tlakovými, které jsou pro daný účel vyvinuty.

Rychlouzavírací šoupátko GatEx

Rychlouzavírací šoupátko GatEx slouží v případě výbuchu k úplnému uzavření potrubí, a je proto vhodné pro ochranu výrobních technologií, ve kterých se vyskytuje nebezpečí výbuchu prachu.

Protiexplozní komín

Protiexplozní komín tvoří za běžného provozu část potrubní trasy – tok materiálu se v protiexplozním komínu obrací a pokračuje dále. Za havarijního stavu plní funkci bezpečnostního prvku, který výbuch šířící se v trase usměrní do bezpečnostní zóny.

Výbuchová ochrana korečkových elevátorů ELEVEX

Použití kompaktního, propracovaného, vysoce účinného a testovaného ochranného systému ELEVEX je bezpečný a efektivní způsob, jak ochránit korečkový elevátor proti následkům výbuchu.


Chci poradit s výběrem